- I lys av den generelle situasjonen for norsk mediebransje, har vi grunn til å være fornøyde, sier adm. direktør Per Axel Koch i Adresseavisen.

Mens norske aviser i snitt måtte tåle en annonsesvikt på fem prosent i fjor, kunne Adresseavisen notere en økning i annonseinntekter på over tre prosent. Også i sammenligning med de øvrige større abonnementsavisene i landet er dette veldig bra.

Vekst i opplag er det heller ikke mange andre som kan skilte med. Nå er ikke økningen i antall solgte eksemplarer per dag større enn 122 for Adresseavisen, men sjefredaktør Gunnar Flikke understreker betydningen av at trenden med nedgang fra år til år, er snudd.

Adressa-sjefene forklarer den positive resultat- og opplagsutviklingen med bevisste grep som er gjort de senere årene. På den ene siden er kostnader kuttet, på den andre er tiltak truffet for å få opp inntektene.

Var forberedt

- I motsetning til andre mediebedrifter hadde vi tiltak på plass da nedgangen kom. Enda større effekt av disse tiltakene venter vi i år og neste år, sier Koch.

At Adresseavisen tradisjonelt er mindre avhengig av stilling ledig-annonser enn f. eks. Aftenposten og Dagens Næringsliv, er én grunn til at Midt-Norges regionavis har klart seg langt bedre på annonsefronten. At annonsene for bransjer som eiendom og bil er godt synlige i Adresseavisen, kan være en annen. Markedssamarbeidet med andre regionaviser gir et godt grep om riksannonsene.

Sterkere fokus på det daglige produktet og dets innhold gir ifølge sjefredaktør Flikke en del av forklaringen på at opplagskurven igjen peker oppover. Han mener avisen i større grad enn før innfrir lesernes ønsker. En viktig plussfaktor er det dessuten at distribusjonen nå er bedre enn noen gang tidligere.

Enda flere kanaler

- Vi har utviklet oss medialt, sier Per Axel Koch, og trekker frem satsingen både på Radio-Adressa og Kanal 4. Kunnskapen fra lokalradio skal i sin tur brukes i Kanal 4, den riksdekkende radioen som skal på lufta fra kommende årsskifte, og hvor Adresseavisen er stor medeier. Gunnar Flikke er vel fornøyd med at det legges opp til det han kaller en regionalisert radio. Verken han eller Koch ser noen grunn til å tvile på at Kanal 4 blir en suksess, lyttermessig som økonomisk.

Mer å gå på

Samtidig som han erklærer seg fornøyd med lønnsomhetsforbedringen det siste året - som løftet netto resultatgrad fra 4,8 til 8,3 prosent, påpeker adm. direktør Koch at målet er en avkastning på ti prosent.

- Vi er i en unik strategisk posisjon, og dette konsernet har et svært potensial for videre fremgang, sier Flikke og Koch. Samtidig innrømmer de at utsiktene for 2003 er usikre, ikke minst på grunn av trusselen om krig i Irak.

Styreleder Kaare M. Gisvold bekrefter at styret er svært tilfreds med 2002-tallene for konsernet. Ved siden av de gode økonomiske resultatene legger han vekt på at viktige strategiske mål ble nådd i løpet av fjoråret. Med dette sikter Gisvold bl.a. til radiosatsingen både lokalt og på riksplan.