De har fått retten til å brøyte Gjevilvassveien - nå kommer de med nytt forslag til skiløype

foto