– Jeg møter dem med et smil om morgenen. Nå må jeg forlate alle

foto