Fra høsten kan ukrainske flyktninger studere på NTNU

foto