Hannes halve halvpart er del av en generasjonsbolig

foto