- Jeg skulle vært på vakt klokken åtte i dag

foto