Pensum er lagt bort. På medisinstudiet i Trondheim er målet at studentene fra nå og resten av sitt yrkesaktive liv skal være i stand til å finne den mest oppdaterte og beste kunnskapen når de skal behandle en pasient. Læringsmål har erstattet pensum og studentene må selv finne fram til kunnskapen de trenger når de møter pasienten.

Forbereder for forandring

- Det eneste vi vet helt sikkert om framtida, er at det kommer til å forandre seg. Derfor må vi gjøre studentene i stand til å finne fram til den nyeste kunnskapen, sier professor Aslak Steinsbekk. Han er senterleder for Scope som utvikler pedagogikk, læringsmål og undervisningsmetoder for medisinstudiet, og fra 1. januar alle helsefaglige utdanninger ved NTNUs nye fakultetet for medisin og helsevitenskap. Senteret er en av ni finalister i konkurransen om den høythengende statusen Sentre for fremragende utdanning. Fra før har Norge fire sentre for fremragende utdanning.

- Måler vårt er å forberede studentene på framtida. Med Scope prøver vi å stå i framtida og se på hvilke ferdigheter vi trenger, sier Aslak Steinsbekk.

Scope konkurrerer med to andre senter ved NTNU og totalt åtte ulike senter ved universitet og høyskoler i Norge. Før kåringen kan skje, har en internasjonal ekspertkomité besøkt samtlige ni finalister. De har lest søknader og sammenlignet undervisning innen entreprenørskap, IT, film og media, for å nevne noe.

Scope ved det medisinske fakultetet er aller siste stoppested før ekspertkomiteen skal ta stilling til hvem som er best på utdanning og undervisning i Norge.

Spennende dag

- I dag er dagen. Det blir spennende, sier dekan Björn Gustafsson og senterleder Aslak Steinsbekk når de står klare for å ta imot komiteen, ledet av den britiske professoren Stephanie Marshall.

- Det inntrykket vi gir i dag, er avgjørende for hvordan dette blir, sier Steinsbekk. Han har én dag på å vise fram senteret og hvordan de tenker og jobber.

- Vi har jobbet hardt for å få det til, sier han. Scope har søkt om 40 millioner kroner. Det vil utløse like mye fra NTNU i tilfelle.

Anerkjennelse og penger

- En slik status betyr veldig mye. Det betyr anerkjennelse for at vi har tenkt og jobbet riktig, og pengene betyr selvsagt at vi kan gjøre det mye større enn i dag.

Gustafsson understreker at fakultetet gjennom nobelpris til May-Britt Moser og Edvard Moser har vist at de har fremragende forskningsmiljøer. Han mener fakultetet også gir undervisning som er like fremragende. Dekanen forteller til komiteen at han aldri møtte en sykepleier i sine seks år som legestudent.

- Slik vil ikke vi ha det, sier Björn Gustafsson. Han snakker om problembasert læring, aktive studenter og tidlig pasientkontakt. De skal være i stand til å jobbe i norsk helsevesen, men også i fattige land.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Dragvoll og Gløshaugen trenger hverandre

Vil de beholde ringen på?

I det nye fakultetet for medisin og helsevitenskap skal framtidige leger, sykepleiere og andre helsearbeidere først og fremst lære seg teknikker for livslang læring. I tillegg skal de være i stand til å endre etablerte arbeidsmåter når de som nyutdannede kommer ut på et legekontor, sykehus eller sykehjem. Det kan for eksempel handle om rutiner for å vaske hendene, forteller senterleder Aslak Steinsbekk til komiteen.

- Den nyutdannede helsearbeideren vet at retningslinjene tilsier å ta av klokke og giftering, men hva gjør vedkommende når alle de som jobber på avdelingen lar klokke og ring være på? Spør Steinsbekk.

- Vil de ta av ringen eller gjøre det som er kulturen på arbeidsplassen der de kommer? spør han videre og forteller at dette skal studentene lære seg å ta opp på en respektfull og sensitiv måte.

- Lett å si, vanskelig å lære

- Det er lett å si, vanskelig å få gjort og enda vanskeligere å få lært, sier Maren Ellingsen. Hun er medisinstudent på tredje året og snakker om hvordan de skal bli i stand til å rettlede kolleger som har vært i arbeid lenge på en arbeidsplass.

Hun og Torfinn Madssen er to av medisinstudentene som møter den internasjonale ekspertkomiteen. De blir spurt om studiehverdagen, utfordringer og hvordan Trondheim er som studieby.

- Det vanskeligste med medisinstudiet er mengden med kunnskap. Det er vanskelig å håndtere hva som er viktigst, sier Torfinn Madssen.

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) som avgjør hvem av de ni finalistene som får status som Sentre for fremragende utdanning. Det blir offentliggjort 1. november under en festkveld.

foto
Avgjør hvem som er fremragende: Den britiske professoren Stephanie Marshall er leder for den internasjonale ekspertkomiteen som skal avgøre hvem av de ni finalistene som får status senter for fremragende utdanning.
foto
Senterleder Aslak Steinsbekk, Scope.
foto
Kunnskap for en bedre verden: Dekan Björn Gustafsson viser fram NTNUs slagord.
foto
Studentene: Torfinn Madssen og Maren Ellingsen har fortalt ekspertkomiteen hvordan de ser på utdanningen.
foto
Vurderer fremragende utdanning: Profeszsor Aslak Steinsbekk, dekan Björn Gustafsson, leder for den internasjonale ekspertkomiteen Stephanie Marshall, Ingvild Andersen Helseth og Erika Kvistad, begge Nokut.