Mister 280 millioner – må nedbemanne 160 årsverk i kommunen

foto