- Regjeringen prioriterer Ocean Space Centre, som skal være et internasjonalt ledende kunnskapssenter for havromsteknologi. Det er viktig at norske havindustrier bevarer sin sterke posisjon også i fremtiden, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

- Meget positivt, sier Atle Minsaas som er prosjektleder for det planlagte Ocean Space Centre på Tyholt. Nå regner han det som nesten helt sikkert at det blir nybygg på Tyholt med nye basseng og laboratorier. Han har fått støtte for adskilte laboratorier for NTNU og Sintef. Den antatte kostnaden er på 4,6 milliarder kroner.

Skal rive og bygge nytt

Det meste av dagens Marintekniske senter skal rives for å få på plass et helt nye bygninger med sjøgangsbasseng, dypvannsbasseng, ulike student- og forskningslaboratorier og undervisningslokaler. I tillegg regner han med en oppgradering av dagens havbasseng. Skipsmodelltanken fra 1939 er i verneklasse 2 og blir stående.

I 2010 kom de første planene om Ocean Space Centre som skulle bli et hypermoderne signalbygg i sjøen nordøst for Munkholmen.

Samfunnsmessig lønnsomt

Han snakker om en fersk uavhengig konseptvalgutredning som har vurdert om det er samfunnsmessig lønnsomt å oppgradere laboratoriene på dagens Marinteknisk senter. Det er klassifiseringsselskapet DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og konsulentselskapet Menon Economics som har laget utredningen på oppdrag fra Nærings og fiskeridepartementet.

Ikke gode nok i dag

Utredningen slår fast at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge nytt senter på Tyholt for forskning på havrommet.

«Dagens laboratorier er ikke gode nok» heter det i utredningen. Det er snakk om to alternativer til oppgradering. Det ene er et felles laboratoium for  NTNU og Sintef med sjøgangsbasseng, dypvannsbasseng og studentlaboratier. Det andre alternativet er å skille mellom studentlaboratoriene på den ene siden og sjøgang- og dypvannsbassenget på den andre siden.

Anbefaler adskilte laboratorier

- De anbefaler adskilte laboratorier for Sintef og NTNU, og det er det vi ønsker, sier prosjektlederen. I ni år har han ledet arbeidet med de storstilte planene om et splitter nytt senter for havromsforskning i Trondheim. Etter mange rapporter og utredninger er det nå grunn til å tro at regjeringen kan vedta et konseptvalg før sommeren. Ocean Space Centre er prioritert i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

- Jeg kan ikke se hva som kan velte det nå, sier Minsaas. Han slår fast at miljøet på Tyholt er verdensledende i dag og mener den store konkurransen kommer i Kina, Singapore og Korea.

- Det vi ikke vet er spennende

- Det mest spennende med havet er det vi ikke vet, og for å finne ut det må vi forske. Til det trenger vi verdensledende laboratorier, sier Atle Minsaas.

Marinteknisk senter er eid av NTNU og Sintef og er en viktig del av det ferske selskapet Sintef Ocean som er en fusjon av de to tidligere selskap i forskningsstiftelsen, Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (Marintek) og Sintef Fiskeri og havbruk. Senteret driver med forskning og gir utdanning innen marin teknikk. Havromsnæringene er mottakere av kunnskapen som blir produsert på senteret og kandidatene som blir utdannet der.

Byggestart 2020

Utredningen slår fast at det er bruk for ny kunnskap og høyt kvalifisert arbeidskraft for fortsatt vekst i disse næringene. For å kunne produsere kunnskap og utdanne innen det marintekniske kunnskapsområdet er et behov for laboratorier, andre verktøy og kompetente vitenskapelige ansatte, heter det i utredningen.

Nå skal denne konseptvalgutredningen kvalitetssikres av to andre uavhengige selskap. Deretter gjør regjeringen konseptvalget før forprosjektet kan settes i gang etter sommerferien 2017. Minsaas regner med byggestart tidligst i 2020.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Så heldige vi er som har havet

foto
Prosjektleder Atle Minsaas, Sintef Ocean Foto: Oddvin Nyheim
foto
Skpsmodelltanken: Tanken har verneklasse 2 og blir stående, men havbassenget blir oppgradert. Foto: Kim Nygård
foto
Forskning i bassenget: Her er det trondheimsselskapet Windflip som tester sin vendbare vindmølle-patent i bassanget på Marinteknisk senter. Foto: Jens Søraa