Torsdag kveld fryktet mange at kraftig regn etter flere dager med høye temperaturer ville føre til skadeflom og skred i Midt-Norge. NVE satte faregrad gult for Trøndelag og Møre og Romsdal, og varslet lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.

Det er ikke rapportert om noen større skader, selv om flomvannet la seg på åker og innmarksbeiter flere steder, deriblant langs Drivas bredder.

Les også: Røde Kors i beredskap som følge av flomfaren

Elva som har sitt utspring ved Snøhetta på Dovrefjell hadde sin flomtopp klokken 10.30 fredag da det passerte nesten 710 kubikk vann i sekundet under Elverhøy bru ved Grøa i Sunndalen.

Driva sank fra 11-tiden

Vannføringen i Driva har minket gjennom hele fredagen. Klokka 15 ble det målt 644 kubikk i sekundet. Toppmålingen var ved 11-tiden fredag med nesten 709 kubikk i sekundet. Siden gikk elva ned time for time – og var fredag kveld gått ned med over 100 kubikk fra toppnoteringen, ifølge sildre.nve.no.

foto
Vannføringen i Driva har minket gjennom hele fredagen, noe som eierne av Myren camping I Sunndalen sikkert er glade for. Elva gikk ned fra 11-tiden fredag, som skyldes lavere tenperatur og at noe av nedbøren kom som snø i fjellet. Foto: Tommy Fossum

Temperaturen i fjellet har vært høy de siste dagene, men sank som en stein fra torsdag kveld. Rundt Dovrefjell- og Sunndalsfjella kom mye av nedbøren som snø. Dermed sank også blodtrykket til mange som har hus og andre eiendeler nær elva.

Les også: Begge felt åpnet på E6 i Oppdal, over ett døgn etter jordras

I 2011 var det 50-årsflom i Driva. Enda større flom var det i 2003, da vannføringen kulminerte ved 991 kubikkmeter i sekundet.

Rødt farenivå sør for Dovre

Sør for Dovre er situasjonen atskillig våtere. Her har NVE skrudd opp farenivået til rødt både i Oppland, Hedmark og Buskerud – og det meldes løpende om skader.

- Det er meldt lite nedbør i varslingsområdet for de kommende dagene, men det er utrygt for byger både fredag og lørdag, sier vakthavende hydrolog på Flomvarslinga, Elise Trondsen, ifølge varsom.no. Det er også ventet at det skal bli varmere igjen fra søndag av, nesten like varmt som det var før regnet på fredag.

Les også: Stort jordskred i Oppdal

- Vi følger prognosene vi får fra Meteorologisk institutt nøye, sier Trondsen. Vassdragene ved Trysil samt Glomma og Gudbrandsdalslågen følges tett av myndighetene – og Mjøsa var fredag klokken 16 steget til 122,74 m. Begynnende skadenivå er ca 123,70 moh. Vannstanden er ventet å nå 124,0 m rundt 14. mai. Drammensvassdraget følge sogså sørlig med de kommende dagene, ettersom det er meldt en del nedbør i regionen de nærmeste dagene.