Sjef for kampflyprosjektet, generalmajor Morten Klever, viser til at de ikke ønsker å offentliggjøre nye tall nå. Det vil først skje i høst når Stortinget skal informeres i forbindelse med budsjettbehandlingen.

- Vårt ansvar er overfor Stortinget, og vi må derfor sørge for at de er de første som får tilgang på de oppdaterte tallene, skriver han i en e-post til Adresseavisen.

Dyrt gigantkjøp

Usikkerheten om kostnadene splitter nå politikerne i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

- Kampflyprosjektet bør prioritere mest mulig åpenhet. Spesielt om pris. De får heller holde tilbake militær informasjon, men dette handler om statlige midler, sier Venstres Trine Skei Grande.

Klever viser til tidligere oppgitt tall på 67,9 milliarder kroner for anskaffelse av jagerflyene og nødvendig utstyr. Kampflyprosjektet opererer også med levetidskostnader på 254,4 milliarder kroner.

Statistisk sentralbyrå advarte i en økonomisk analyse i mars i år mot at den skyhøye valutakursen kan føre til en kjempesmell for kampflyprosjektet. Beregninger NTB fikk utført viser at kampflykjøpet vil bli inntil 20 prosent dyrere om dollarkursen holder seg på et nivå rundt 7,8 kroner

Klever peker overfor Adresseavisen på at det i tallene ligger inne rom for valutasvingninger. Så langt har kursen ligget over og under valutakursen de har tatt utgangspunkt i. Prisen for de første flyene ligger derfor helt å beregningen.

- Trenger 52 fly

Generalinspektør for Luftforsvaret (GIL), Brigader Per Egil Rygg er klar på at Norge har behov for minst 52 fly av denne typen.

- Fra et fagmilitært ståsted mener jeg at behovet fortsatt er dette, skriver han.

Rygg viser til at det lå grundige analyser til grunn for antallet ut fra Luftforsvarets oppgaver i fred, krise og krig. Det er spesielt muligheten for å kunne opprettholde beredskap over tid og løse flere ulike oppgaver samtidig, som gjør at det trengs så mange fly. GIL viser samtidig til at 22 fly allerede er bestilt.

- Skulle det bli endring i kostnadene så vil det være et dårlig alternativ å utsette kjøpet. F-16 blir stadig mer krevende å holde operativt. Utsettelse vil true vår forsvarsevne og føre til øke kostnader på andre områder, ifølge Rygg.

Har bestilt 22 fly

Norge har i dag bestilt 22 ny F-35 kampfly. Kampflykjøpet er organisert slik at Stortinget årlig godkjenner nye bestillinger. Det opprinnelige Stortingsvedtaket sier at målet er å kjøpe 52 fly. Det første flyet rulles ut fra fabrikken i Fort Worth i Texas denne uken. Resten av flyene skal leveres frem til 2024.

- Vi er for jagerfly og trusselsituasjonen gjør at vi må ha dem, men vi blir fanget av tidligere vedtak og trenger informasjon raskt for å kunne ta stilling til blant annet antallet fly vi skal kjøpe. Det er ingen grunn til å vente med å slippe slik informasjon, sier Grande, som viser til at Venstre i sin tid stemte mot vedtaket om kjøp fordi kostnadsoversikten var for dårlig.

Regner med kutt

Både SVs og Frps forsvarspolitiske talsmenn, Bård Vegar Solhjell og Christian Tybring-Gjedde er forberedt at det kommer en ny politisk diskusjon om antallet fly og tror Norge vil ende opp med færre enn det opprinnelige tallet på 52 fly. En av grunnene er også at Norge har opprettholdt et mål om høyt antall fly sammenlignet med mange andre land.

- Jeg er bekymret for kostnadene. Dersom kjøpet gjennomføres som planlagt vil det ta ressurser fra andre systemer vi trenger. Det må anskaffes flere viktige kapasiteter, det trengs ubåter, det trengs maritime overvåkningsfly og flere andre systemer, sier Tybring-Gjedde.

- Vi kan ikke ha en situasjon der vi anskaffer 52 fly og så bruker noen som delefly. Da er det bedre med noen færre fly enn at vi kannibaliserer enkelte av dem, sier han.

- Vi i Sv var i utgangspunktet innstilt på det svenske alternativet fordi vi mente det var rimeligere. Avtalen med årlige kjøp åpner for at vi kan avslutte tidligere, sier Solhjell.

Vil ha flyene

Høyres Elin Rodum Agdestein sier Stortinget er godt orientert om kostnadene, men peker på at det blir viktig å sørge for budsjettøkning for forsvaret fremover.

- Det er stor enighet om behovet for fly. Utfordringen akkurat nå er valutaen. Fremover vil det bli en debatt om finansiering etter forsvarssjefens råd, sier hun

I likhet med Agdestein er Senterpartiets Liv Signe Navarsete klar på at den tunge kampflyinvesteringen må gjennomføres som planlagt. Hun forutsetter at Stortinget holdes fullt oppdatert om kostnadene knyttet til saken, også med henblikk på valutasvingninger.

- Sp vedtok på årsmøtet at vi trenger et historisk løft på budsjettet for å nå Natos mål om at medlemslandene skal bruke to prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvaret. Forsvaret må ikke bli svekket som følge av kjøpet av jagerfly, sier hun.

Kan bli færre. Flere politikere åpner nå for ny diskusjon om hvor mange kampfly Norge skal kjøpe. Her et amerikansk F-35 jagerfly på Eglin Airforce Base i USA Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret