Med stødig hånd sørget opplæringsansvarlig Egil Bjørkelund fra Tide for at bussen ble fjernstyrt fra lastedekket på Sea Cargo-båten og ut på kaia ved hjelp av en håndholdt styreenhet.

Etter at bussen fra Skyss var rygget ut, gikk turen direkte til et verksted på Sandmoen hvor de første dagene i Trondheim skal brukes til opplæring av teknisk personale og et bilbergingsselskap.

Drift på to akslinger

Den treleddede metrobussen, som har drift på to akslinger, tilsvarende firehjulsdrift for bil, vil de neste tre månedene bli et velkjent syn på veiene i Trondheim.

Testkjøringen begynner i neste uke.

Første test på vinterføre noe sted

Trondheim kommune og Statens vegvesen ønsker å finne ut hvordan metrobussen oppfører seg på vinterføre, noe som aldri tidligere er blitt testet ut noe sted i verden.

Tester vinterstandarden

- Vi ønsker også å teste ut vinterstandarden langs de tre metrobusstraseene for å undersøke om kvaliteten er god nok. Under testkjøringen kommer vi til å prioritere de delene av traseene som ligger langs kommunal vei.

Langs de delene av traseen hvor Statens vegvesen har ansvar for veistandarden,  er det allerede den høyeste driftsklassen (driftsklasse A, red, anm.), mens de kommunale veinettet har en mye lavere vinterstandard, forteller prosjektleder Andreas Tessem ved Statens vegvesen drift Trondheim.

Brøyting hvert 90. minutt

På strekninger med driftsklasse A  (DkA) er maksimale tid mellom hver brøyting på dager med snøfall  90 minutter. Kravet ved en «værhendelse», for eksempel et stort snøfall, er bar kjørebane innen to timer på strekninger med over 6000 kjøretøyer i døgnet, og fire timer på strekninger med under 6000 kjøretøy i døgnet.

Vinterstandarden til Trondheim kommune er brøyting hver 5. time ved store snøfall.

Her blir det holdeplasser for metrobussen:  Sjekk ruter og holdeplasser i vårt metrobusskart

Ikke tillatelse til ordinær passajertrafikk i testperioden

Metrobussen har ikke tilatelse til ordinær passasjertrafikk under testperioden i Trondheim. Det er bare tillatt å ta med passasjerer som er spesielt invitert til å bli med på testturer.

I løpet av testperioden er det planlagt turer både med og uten passasjerer.

Metrobussen, som skal testes i Trondheim, er produsert av belgisk van Hool, og er i hovedsak er den samme typen som skal trafikkere de tre metrobusslinjene fra august 2019.

Nye busser får større motorkraft

Den største forskjellen er at de nye bussene vil ha større motorkraft enn metrobussen som nå er på test i Trondheim.

Totalt blir det kjøpt inn 58 metrobussene. Med en stykkpris på rundt 10 millioner kroner, vil de 24 meter lange bussene koste nærmere 600 millioner kroner i innkjøp.

Bussen har plass til 142 passasjerer fordelt på 51 sitteplasser og 91 ståplasser.

foto
Metrobussen ble rygget i land ved 19.30-tien onsdag kveld.
foto
Opplæringsansvarlig Egil Bjørkelund fra Tide fjernstyrte metrobussen fra lastedekket på Sea Cargo-båten og ut på kaia ved hjelp av en håndholdt styreenhet.
foto
Metrobussen fra belgiske van Hool skal være tre måneder i Trondheim. Hovedhensikten med testoppholdet er å undersøke hvordan metrobussen klarer seg på vinterføre, og om vinterstandarden holder høy nok kvalitet.