Norge kvitter seg med F-16. USA skal fly sine til 2048