Nesten alle liker julen. En nyfødt baby, glede, lys, gaver og fest. Hvem har vel ikke litt englesang i strupen da? Men så kommer påskehistorien. Til å begynne med jubel. Så mørk, voldelig, bestialsk og trist. Til slutt en historie om å stå opp fra de døde, som bare en troende kan finne mening i. Eller kanskje ikke?

Vi ba filosof, forfatter, fredsforsker, nobelkomitemedlem og søndagsskolelærer Henrik Syse om å finne mening i påsken - også for dem som ikke tror at noen kan være død og bli levende igjen.

- Påsken er fullførelse av julen

Syse mener faktisk at den kristne påskefortellingen har et budskap som taler til oss, uavhengig om man regner seg som kristen eller ikke, eller kanskje er usikker på hva man er.

- Mange har et forhold til julen. Den er lett å feire, og er en enorm suksess verden over. Jeg var i Japan der det er få kristne, men likevel er julen likevel en kjempegreie. Barn og gaver står i sentrum. Håp er julens budskap, men vi må ikke glemme at det får sin fullførelse i påsken. Jeg vil kalle påsken det ultimate håpsbudskapet.

- Å bli forrådt av sine egne, hånet, slått, forfulgt av det religiøse maktapparatet, utsatt for et justismord og en grotesk henrettelse. Det er ikke mye håp i det?

- Et menneskeliv kan ofte være krevende. Konflikter mellom mennesker, anger for det man har gjort eller ødelagt, og for det man ikke fikk gjort. Så kommer budskapet om nåde. At dette kan man legge fra seg. At man kan se fremover til det som er nytt. Dette er ikke noe som gjelder én gang, eller for noen få. Det taler til oss alle hver eneste dag.

En ny sjanse

Påskens sentrum er påskemorgen og oppstandelsen. Den symbolet er egentlig lett å forholde seg til, også for den som ikke tror. Oppstandelse er solen som står opp hver dag, muligheten for en ny dag, nye muligheter. Alle har vi et sterkt ønske om det. Prøysens «Du skal få en dag i mårå» er en påskesalme så god som noen. Muligheten til å legge bak seg det som er vondt utgjør noe veldig allment og taler sterkt til oss. Jeg tror det er viktig å ta seg tid til å tenke ordentlig gjennom dette. Da er påskedagene en fin anledning.

- Gjør vondt

Naturligvis henger det religiøse uløselig sammen med påskehistorien, og som søndagsskolelærer vil jeg understreke det. Men det betyr ikke at man må ha en klart uttalt tro for å forholde seg til budskapet. Budskapet berører oss alle. Symbolikken er allmenn. Om det er klimaendringer, Nord Korea eller populisme vi bekymrer oss for, så er det her vi får budskapet om at vi likevel skal håpe. Vi snakker ikke om et billig «alt går nok bra skal du se». Påsken tar det vonde på alvor. Det koster. Ting er tøffe. Noen ganger gjør det vondt. Men når vi tar det vonde på alvor, kan vi overvinne det.

Kjente skikkelser

Henrik Syse mener også at påskefortellingen har en allmenn verdi fordi det er så mange gjenkjennelige skikkelser i teksten.

- Mye av historien om mennesket er kapslet inn i påskefortellingen. Utallige store forfattere har latt seg inspirere av den. Påskefortellingen fra palmesøndag til Kristi himmelfart rommer så mye. Jubel som avløses av fortvilelse, som avløses av forvirring, og så jubel igjen. Mange av skikkelsene kan vi kjenne oss igjen i. Maria som sørger over sin sønn, Peter som fornekter, Judas som forråder, Tomas som tviler og folkemengden som roper «korsfest».

Kvinner i sentrum

Uansett hvilket forhold man har til troen, er det verdt å bruke tid på å meditere over påskefortellingen. Den er skrevet ned på litt forskjellige måter i de fire evangeliene, og det gjør fortellingen enda rikere. Felles for alle versjonene er at det er en eller flere kvinner som oppdager at Jesus er stått opp. Noen på utsiden av datidens politiske og sosiale liv bærer altså denne viktige rollen. Det er enda en ting det er grunn til å ta inn over seg påsken. Også for den som er i tvil, eller for den som ikke har noen uttalt tro i det hele tatt, sier Henrik Syse.

Et budskap: Filosof, forsker og forfatter Henrik Syse mener det påsken har et viktig budskap uansett om man tror eller ikke. Foto: Finn Walther
Selv om man ikke tror at Jesus sto opp fra de døde påskemorgen, har påsken et sterkt budskap om håp, mener filosof og søndagsskolelærer Henrik Syse. Bygget på bildet er reist over fjellhulen der tradisjonen sier at Jesus ble gravlagt. Foto: Sebastian Scheiner, AP
Påsken er en utmerket tid for å reflektere, mener Henrik Syse. Bildet er fra gravkirken i Jerusalem. Foto: Terje Svaan