Den inhabile Rune Olsø formulerte selve vedtaket om grønn strek og byutvikling. Rita Ottervik visste ingenting

foto