På programmet står Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre og den nyvalgte LO-lederen Hans-Christian Gabrielsen, i tillegg til blant annet speeddating, karaoke, fotball og politiske og praktiske verksteder.

Julie Indstad Hole, leder i AUF i Trøndelag, sier de aldri før har sendt så mange som 100 deltakere fra Trøndelag, slik de gjør i år. I 2015 ble den første sommerleiren arrangert etter terrorangrepet. Da sendte AUF i Trøndelag rundt 80 deltakere, og i fjor var det rundt 90, ifølge fylkeslederen.

- Jeg tror det rekordhøye antallet kommer av at mange nå er veldig klare for å se et regjeringsskifte, og kommer for å gire seg opp til valgkamp, sier Hole.

Yrkesfag

Sammen med AUF-erne Sandra Åberg Kristiansen (20), Ingrid Resell Krogstad (21), Annette Skavhaug og Gjermund Gorset (16), forbereder fylkeslederen nå årets leir før avreise med buss fra Trondheim tirsdag kveld. De maler to bannere som skal henges opp i Trøndelags egen camp på øya.

foto
(f.v.) AUF-erne Sandra Åberg Kristiansen, Ingrid Resell Krogstad, Annette Skavhaug, Julie Indstad Hole og Gjermund Gorset maler bannere som skal henge i campen på Utøya, før avreise tirsdag kveld. Foto: Leikny Havik Skjærseth

I bagasjen har de med seg tre krav til moderpartiet, som dreier seg om å styrke yrkesfagopplæringen.

- Kravet om gratis skolebøker kom i sin tid fra AUF på Utøya. Vi har ekstra forhåpninger i år om å få gjennomslag for årets krav fra Trøndelag: Lærlingplass til alle, én milliard mer til oppdatert utstyr i skolen og en ungdomsgaranti som sikrer at de som faller fra får tilbud jobb eller utdanning innen én måned, sier Hole.

Motstand mot høyreekstremisme

AUF markerte motstand mot den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» sin marsj i Kristiansand på lørdag, med «fargefest» ved minnestedet etter 22. Juli i Trondheim. På årets sommerleirprogram står blant annet et politisk verksted om høyrepopulisme.

- Vi er opptatt av å markere motstand mot høyreekstremisme og det hatet som forårsaket terroren for seks år siden, og vise at det ikke knekker oss, sier fylkesleder Julie Indstad Hole.

En av landets største delegasjoner

Politisk rådgiver i AUF, Halvor Endrerud, sier at det nasjonale deltakertallet på Utøya ligger stabilt på ca. 1000 hvert år.

- Trøndelag har gjort en strålende jobb for å få med folk på leir, og har derfor så raskt voksende deltakertall som vi nå ser. Nå som de har rundt 100 påmeldte er de helt på linje med Oslo og Akershus som har pleid å sende de største delegasjonene, sier Endrerud.

På grunn av både sikkerhetshensyn og at det fortsatt kan skje endringer i deltakertallene, kan han ikke gi ut noen eksakte deltakertall for årets leir.

AUF har hatt en jevn økning de nasjonale i medlemstallene siden 2011, og har nå lokallag i nesten alle Trønderske kommuner.

Viktigere mobiliseringssted

Jo Stein Moen skrev bok om Utøyas historie sammen med Trond Giske etter terrorangrepet, og har innledet om temaet på de to siste sommerleirene. Totalt har han selv vært på 15 sommerleire på Utøya, mange da han selv var ungdom på nittitallet.

foto
Jo Stein Moen tror Utøya er blitt et enda viktigere mobiliseringssted etter terrorangrepet. Foto: Torbjørn Grotte

- Det har slått meg hvor normalt leirene har foregått de siste to årene. Leirene foregår i stor grad på samme måte som før 2011, men selvfølgelig med et veldig spesielt og alvorlig bakteppe.

Han tror sommerleiren som mobiliseringssted er blitt enda viktigere nå enn før terroren, men at AUFs politiske gjennomslagskraft langt på vei er den samme som før.

- Leiren er nok en kraftig vitamininnsprøyting og motivasjon til initiativ hos deltakerne, i større grad enn før angrepet. Men jeg tror ikke Aufs politiske gjennomslagskraft er vesentlig endret som en følge av terroren. AUFs sterke stilling i Arbeiderpartiet har vært stabil over lang tid, og langt på vei den samme: et venstreorientert korrektiv til Arbeiderpartiet, sier Moen.