Torsdag morgen ble barneskolelæreren arrestert hjemme av politiet. I avhør la han kortene på bordet og erkjente straffskyld.

- Dette er en mann i 30-årene. Han er siktet for nedlasting, deling og oppbevaring av overgrepsbilder og -videoer av barn. Siktede har drevet med dette i en lengre periode: Seks år, sier politiadvokat Marianne Høyer ved Trøndelag politidistrikt.

Høyer opplyser mannen har hatt befatning med materiale som viser grove overgrep mot barn samt poseringsbilder.

- Vi har ingen konkret mistanke om at han har begått overgrep selv, men vi skal etterforske saken grundig for å finne ut om dette har skjedd eller ikke, sier Høyer.

Kommer flere pågripelser

Advokat Tore Angen, lærerens forsvarer, opplyser at klienten erkjente straffskyld med en gang.

- Han innrømmer å ha lastet ned en del ulovlig materiale, men det som har vist små barn, har han slettet. Det er ikke noe i saken som tilsier noe annet. Han sier at han ikke har hatt kontakt med andre personer på nett, og har ikke drevet chatting, sier Angen.

foto
Den siktede læreren ble fengslet i to uker i Sør-Trøndelag tingrett på fredag. På bildet politiadvokat Marianne Høyer, forsvarer Tore Angen og dommerfullmektig Marte Greftegreff Nøstberg.

Pågripelsen av læreren er bare den første av flere arrestasjoner som politiet i Trøndelag kommer til å foreta fremover, opplyser Høyer. En ny etterforskningsgruppe kalt «Sobi» (seksuelle overgrep mot barn på internett) er opprettet og jobber nå målrettet mot personer som laster ned, deler og oppbevarer overgrepsbilder.

- Over 1000 trøndere i året

- Gruppen monitorerer nå nettet på en slik måte at vi kan identifisere personer som laster ned og deler overgrepsmateriale. Det var ut fra denne monitoreringen at vi fant frem til mannen som nå er pågrepet, sier politioverbetjent John Ola Volden.

«Sobi» gjorde i januar en 14 dagers monitorering av deler av nettet hvor det pågår deling av overgrepsbilder. Da så etterforskerne at det var ca. 100 personer i Trøndelag som drev med nedlasting og deling, opplyser Volden.

- Over 1000 trøndere driver med dette i løpet av ett år. Det har vi kartlagt gjennom metodene vi har, sier Høyer, og legger til:

- Vi ser ikke alt som blir lastet ned og deles gjennom monitoreringen, men har noe informasjon. Det er snakk om veldig grove overgrep mot barn med utstrakt bruk av vold og tortur. Dette så vi også da vi jobbet med «Operasjon Duck».

foto
En ny etterforskningsgruppe i Trøndelag politidistrikt kalt «Sobi» skal fremover jobbe mot personer som laster ned, deler og oppbevarer overgrepsbilder av barn i Trøndelag. Politiadvokat Marianne Høyer og politioverbetjent John Ola Volden opplyser at det vil komme flere pågripelser.

Daværende Sør-Trøndelag politidistrikts «Operasjon Duck» startet våren 2015 da en 49 år gammel mann fra Fosen pågrepet etter informasjon fra Kripos. Han hadde svært store mengder overgrepsbilder og -filmer av barn. Flere menn ble pågrepet i kjølvannet av denne saken og så langt er det 13 rettskraftige dommer bare i Trøndelag. Operasjonen førte også til mange saker i andre politidistrikter, blant annet i Bergen hvor saker fra Sør-Trøndelag politidistrikts etterforskning ble en del av «Operasjon Dark Room».

Undersøker nedlasteres tilgang på barn

Kripos har normalt hatt det nasjonale ansvaret for monitorering av nedlastere av overgrepsmateriale, og har selv sendt saker til politidistriktene.

- Nå ønsker vi å ta mer ansvar for risikopersoner i Trøndelag selv, og det kan vi gjøre etter å ha fått tilgang på dataverktøyet som Kripos har, forklarer Høyer og Volden.

- Men det er så mange som driver med nedlasting og deling. Derfor må vi prioritere hvem vi går etter. Dette gjør vi gjennom en risikovurdering. De vi mener det er størst sjanse for at vil begå fysiske overgrep selv, vil vi pågripe og opprette straffesaker mot fremover.

foto
- Vi vet at barn synes det er vanskelig å fortelle om overgrep, både til nære personer og til politiet. Ofte anmelder de ikke før de blir voksne, og da er det vanskelig for oss å finne bevis. Derfor ønsker vi å jobbe aktivt mot å avdekke overgrep som skjer akkurat nå.

Kripos, Trøndelag politidistrikt og Oslo politidistrikt har samarbeidet om å lage et verktøy for denne prioriteringen - blant annet vil dette lettere kunne avdekke om det finnes egenprodusert overgrepsmateriale. Verktøyet vil trolig vil bli en nasjonal standard i landets politidistrikter i løpet av 2018, opplyser Volden.

- Det er også naturlig å se på nedlasternes tilgang på barn, når vi gjør prioriteringer - blant annet, sier Høyer.

Forventer å avdekke overgrep

I rapporten «Seksuelle overgrep mot barn under 14 år» har Kripos sett på sammenhengen mellom nedlasting av overgrepsmateriale og fysiske overgrep. I perioden 2013-2015 ble totalt 912 personer mistenkt, siktet eller domfelt for besittelse av overgrepsmateriale i Norge. 30 prosent av disse var i tillegg mistenkt, siktet eller domfelt for fysiske, seksuelle overgrep mot barn under 16 år, ifølge rapporten.

- Vi så det samme under «Operasjon Duck». 23 prosent ble dømt for faktiske seksuelle overgrep. Når vi ser hvor mange som i Trøndelag laster ned og deler overgrepsmateriale, blir vi veldig bekymret. Derfor må vi prioritere og håndtere de med høyest risiko. Vi vet at barn synes det er vanskelig å fortelle om overgrep, både til nære personer og til politiet. Ofte anmelder de ikke før de blir voksne, og da er det vanskelig for oss å finne bevis. Derfor ønsker vi å jobbe aktivt mot å avdekke overgrep som skjer akkurat nå. Ut fra tallene vi kjenner til - så forventer vi å gjøre det, sier Høyer.

«Sobi» er for øyeblikket prosjektorganisert, men skal etableres fast i politidistriktet i løpet av 2018. De er organisert under Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE), og skal jobbe i hele politidistriktet.

- Gruppa er blant annet satt sammen av folk med spisskompetanse på datakriminalitet, organisert kriminalitet og analyse. Og vi knytter til oss kriminalteknisk kapasitet ved tilslag. Og det vil komme flere pågripelser. Vi har en dynamisk liste som vi går etter, sier Volden.

Godtok fengslingen

Den siktede læreren ble i Sør-Trøndelag tingrett varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Retten mener det er en fare for at mannen i 30-årene vil kunne ødelegge bevis om han løslates. Dommeren viser videre i kjennelsen til at politiet er i en innledende etterforskningsfase, og at de blant annet skal undersøke om mannen har oppbevart overgrepsmateriale på arbeidsplassen og om han har kommunisert med andre.

«Retten er overbevist om at siktede vil forsøke å slette/fjerne bevis eller påvirke mulige vitner dersom han nå løslates», heter det i kjennelsen.

Læreren godtok å bli varetektsfengslet.

Vil bli suspendert

Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef for skole i Trondheim kommune, er kjent med pågripelsen. Hun opplyser at den siktede er ansatt i et vikariat som går ut om noen måneder.

foto
Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef for skole i Trondheim kommune, opplyser at den siktede læreren var ansatt i et vikariat. Han blir nå suspendert.

- Han fremla en politiattest før ansettelsen, som ikke har anmerkninger. Nå vil han bli suspendert etter gjeldende bestemmelser, sier Belboe, og legger til kommunen vurderer å varsle foreldre og foresatte ved den aktuelle skolen om saken.

- Hva tenker du om denne saken?

- Det er det politiet sin oppgave å finne ut av, men på generelt grunnlag synes vi det er uforenelig å jobbe i norsk skole og drive med slik virksomhet.