Hun er sikker på at årets vedtak om kommunesammenslåing bare er begynnelsen. Særlig frykter hun at Stortinget skal følge NHO, og vi ender opp med 77 norske kommuner og bare åtte totalt i Trøndelag og Nordmøre (se kart).

foto
Skremselskartet: Slik vil NHO at kommunekartet over Trøndelag og Nordmøre skal se ut. Det vil Senterpartiets Heidi Greni kjempe mot. Foto: NHO/Adresseavisen

- Årets valg er et skjebnevalg. Toget går nå for alle som er glade i kommunen sin. Det blir ikke en ny runde med frivillighet. De kommunene som ønsker sammenslåing, er allerede godt i gang. Etter dette må det bli tvang, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Heidi Greni.

Dagens regjeringspartier slår fast at kommunereformen må fortsette. Årets sammenslåingsvedtak betyr at 426 kommuner blir redusert til 354 fra 1. januar 2020. Høyre, Frp og Venstre mener fortsatt det er for mange små kommuner og vil at flere skal slå seg sammen. Men også Arbeiderpartiets Ingvil Kjerkol regner med at det blir flere sammenslåinger.

- Massiv tvangssammenslåing

- Det kommer til å bli en massiv tvangssammenslåing den neste stortingsperioden dersom dagens regjering får fortsette, sier Senterpartiets Heidi Greni.

Hun advarer folk mot å stemme på de partiene som er villig til å bruke tvang for å slå sammen kommuner. I denne perioden har det vært Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.

- Sp må slutte å frykte så mye

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) syns Senterpartiet skal slutte å frykte så mye.

- Nå har vi hørt frykt og skremsler fra Senterpartiet i fire år. Samtidig har over 20 senterpartiordførere sagt ja til kommunesammenslåing, sier kommunalministeren. Han kaller advarselen fra Heidi Greni for et desperat utspill noen få dager før valget.

foto
Slutt å frykte: Kommunalminister Jan Tore Sanner mener Senterpartiet må slutte å frykte så mye.

- Finner de beste løsningene lokalt

- Nå må vi se framover, ikke bakover slik Senterpartiet gjør med å tviholde på en kommunestruktur fra 1964. Dette handler om å gi folk gode kommunale tjenester som barnehage, skole og eldreomsorg.

- Hvor mange kommuner mener du vi bør ha i Norge?

- Det er en meningsløs tilnærming både hvor mange kommuner vi bør ha og hvor mange innbyggere en kommune må ha. Det er galt å starte med tall og ikke med innholdet i de kommunale tjenestene, sier statsråden. Han mener mange kommuner er for små til å gi innbyggerne sine gode nok kommunale tjenester og tror kommunene selv kommer til å se at de må finne noen å slå seg sammen med.

- En fortsatt borgerlig regjering vil legge til rette for at flere kommuner skal slå seg sammen, sier Jan Tore Sanner. Han mener lokalpolitikerne finner de beste løsningene selv, men mener det kan tenkes unntak der det er naturlig for Stortinget å gripe inn.

Frp: 200 kommuner er nok

Sivert Bjørnstad (Frp) slår fast at det fortsatt er for mange kommuner.

foto
100-200 kommuner: Sivert Bjørnstad (Frp) mener vi bør ha færre enn 200 kommuner i Norge. Det er mer enn en halvering fra i dag.

- Vi bør ha mellom 100 og 200 kommuner, sier dagens stortingsrepresentant for Frp. Han vil ikke si noen om hvor mange innbyggere en kommune minst må ha.

- Men jeg tror at kommuner med færre enn 2000 innbyggere kommer til å slite, sier Bjørnstad. I neste stortingsperiode vil han jobbe for nye kommunesammenslåinger. For eksempel vil han at hele Fosen blir slått sammen til én kommune.

- Det kommer til å løse seg selv når kommunene innser at det er så mange fordeler med å slå seg sammen og de statlige gulrøttene for sammenslåing er så gode. Pengene som går til å lønne rådmenn, tekniske sjefer og skolesjefer i over 400 kommuner, bør heller brukes til å gi innbyggerne bedre skole og eldreomsorg, sier Sivert Bjørnstad.

LES MER OM KOMMUNEREFORMEN HER

Ap: Tror flere slår seg sammen

I Arbeiderpartiet tror stortingsrepresentant Ingvil Kjerkol også at flere kommer til å slå seg sammen.

foto
Heier på sammenslåing: Ingvild Kjerkol (Ap) heier på kommuner szom slår seg sammen frivillig. Men hun vil ikke ha tvang.

- Sanners prosess hadde korte tidsfrister og spillereglene ble endret underveis. Derfor regner jeg med at det er flere som kommer til å ønske å slå seg sammen. Vi heier på dem som slår seg sammen frivillig.

Kjerkol sier Arbeiderpartiet kommer til å legge til rette for frivillige ordninger, men har programfestet at partiet ikke skal være med på å bruke tvang. Leka i Nord-Trøndelag, som ble slått sammen med Nærøy, Vikna og Bindal mot sin vilje, og som søker om å få omgjort vedtaket, kommer til å få ja med Arbeiderpartiet i regjeringskontorene. Men Kjerkol understreker at Leka og andre kommuner i samme situasjon må ha en plan for hvordan de vil løse fast legedekning, planadministrasjon og andre lovpålagte oppgaver for innbyggerne.