Ørland: Offisielle tall viser nå at utbyggingen av Ørland og Evenes, knyttet til de nye kampflyene, vil koste totalt 12 milliarder kroner.

I langtidsplanen for perioden 2013 til 2016 var kostnadene totalt beregnet til 9,0 milliarder kroner. I dagens pengeverdi tilsvarer dette 10,3 milliarder kroner til Ørland. 5,8 milliarder av dette er nyinvesteringer. Forsvarsministeren avviser likevel totalt kritikken fra flere miljøer i Nord-Norge om at kostnadene rundt Ørland er blitt kamuflert og underkommunisert for å rettferdiggjøre valget.

Dyrere hangarer

Søreide viser til at prisøkningen skyldes endringer i planene som følger av at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg. I de opprinnelige planene for Ørland flystasjon lå enkle og svært rimelige hangarløsninger for vedlikehold. Isteden bygges nå de første 24 betong hangarene – såkalte shelter – for å beskytte de nye kampflyene.

Forsvarsministeren viser til at dette er kostnader som ville vært de samme også i Bodø, fordi mange av de eksisterende betonghangarene for jagerfly der ikke ville vært store nok til å romme de nye F-35-flyene.

I tillegg kommer 1,6 milliarder kroner mer enn forventet knyttet til kostnader til støy på grunn av reguleringsplanen for området. Kostnader som følge av krav blant annet fra Kommunal- og regionaldepartementet.

- Akkurat nå pågår det 100 små og store prosjekter på og rundt basen, sier forsvarsministeren.

Feiret sluttspurten

Under et strengt sikkerhetsoppbud med politifolk og livvakter, kom ministeren onsdag til Ørland flystasjon og det sentrale området for F-35-flyene inne på kampflybasen. Sammen med forsvarsbyggdirektør Torbjørn Toresen og sjefen for Ørland flystasjon, oberst Hans Ole Sandnes, ankom hun det nye vedlikeholdsbygget og markeringen av at basen nå er klar til å ta imot de nye flyene. Det 200 meter lange og 12000 kvadratmeter store bygget rommer totalt ti flater som kan brukes til ulike former for vedlikehold. Det er ett av mange store prosjekter som vil stå helt klart til de tre første F-35-flyene lander på Ørland ca. 10. november. Andre store prosjekter som går mot slutten er Skvadronbygget, som skal huse administrasjonen for de to F-35 skvadronene og simulatorer, forsyningsbygget og forlengelsen av rullebanen på flystasjonen.

Markerte at kampflybasen er klar. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide klipper et symbolsk bånd i vedlikeholdsbygget på Ørland flystasjon. Foto: RUNE PETTER NESS

- Det er en milepæl vi markerer her. Vi er klare til å ta imot de nye kampflyene. Det betyr starten på en ny epoke når luftforsvaret får våre femtegenerasjons kampfly, fastslo ministeren i sin tale, før hun dro linjene bakover til både luftforsvarets og flygingens barndom.

Roste forsvarsbygg

Ministeren skryter av at Forsvarsbygg har gjort en fantastisk jobb, som greier å levere en fungerende ny kampflybase når de nye kampflyene kommer i november. Det er skjedd på svært kort tid, fra vedtaket ble fattet i 2012 til spaden ble satt Den er bygd mens dagens F-16-fly opererer fra Ørland.

- De har bygd for 10 millioner kroner om dagen en lang periode. Svært mye av dette er oppdrag til lokale og regionale entreprenører. Hele utbyggingen er en boost til regionen, og det er vi glade for, sier Søreide.

Under besøket på Ørland hilste hun også på arbeidere som har vært med på de store byggeprosjektene som pågår.

- Fy søren, for en jobb dere har gjort, skrøt Søreide, før hun inviterte på marsipankake. Ministeren måtte nærmest nøde førstemann, for å få ham til å forsyne seg.

Kakefest. Roger Frydenlund fra Stjørdal har jobbet med byggingen av kampflybasen på Ørlandet i to år. I går var han førstemann til å forsyne seg da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, serverte kake. Foto: RUNE PETTER NESS

- Jeg tror nok at vi har fortjent det. Det er blitt mange timer, sier Roger Frydenlund, til Adresseavisen.

Stjørdalingen jobber for entreprenøren Hent og har jobbet med kampflybase-prosjekt i to år. Akkurat nå jobber han utenfor gjerdet på kampflybasen.

Vil vurdere amerikanske soldater

Og nettopp Stjørdal og Værnes er blitt et nytt tyngdepunkt for Forsvaret i Midt-Norge, blant annet gjennom etableringen av en amerikansk rotasjonsstyrke ved garnisonen. Dette er noe både Rødt og SV har kommet med sterk kritikk av underveis i valgkampen. Forsvarsministeren er imidlertid klar på at forsvarsoppbyggingen i Midt-Norge, gjennom kampflybasen og etableringen på Værnes, slett ikke gjør situasjonen for innbyggerne i landsdelen mer utrygg.

- Dette styrker sikkerheten vår. Vi sa allerede på åttitallet ja til forhåndslagringen. Jeg har ikke hørt at noen er uenige i det nå. Det er bare naturlig at allierte styrker kan øve og trene med materiellet. Det er også gunstig for øvingen av norske soldater, sier Søreide, som ikke vil si noe ytterligere om det amerikanske ønsket om å gjøre Værnes til hovedbase for marinekorpsets øving i Europa. Hun sier det er ønskelig med mer alliert trening her i landet.

- Vi har forlenget rotasjonsordningen. Jeg er av den oppfatningen at vi skal høste erfaringer i 2018 og lytte til det både våre folk og amerikanerne sier, før vi tar en avgjørelse. Men det er klart at det foregår en dialog på militært nivå. På politisk nivå er det fornuftig å vente, sier Søreide.

Kom med penger

Med seg til Ørland hadde forsvarsministeren i går også en budsjettlekkasje. Luftforsvaret får 347,2 millioner kroner mer i budsjettet neste år. Pengene er knyttet direkte til utgifter rundt å få NH90-helikoptrene fullt ut operative og å drive to jagerflysystemer parallelt.

- Dette er en viktig styrking. Det gir luftforsvaret et budsjett på 4,92 milliarder kroner neste år, sier Høyres stortingsrepresentant, Elin Agdestein.

- Det er viktig å lette overgangen mellom F-16 til F-35 slik at ikke kompetanse går tapt på veien. Det viser at satsingen i langtidsplanen ikke er bare tomme ord, men kommer reell økning i penger, sier Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad, som sammen med Høyres andrekandidat i Sør-Trøndelag, Mari Holm Lønseth, var med på markeringen på Ørland i går.