Fire innfartsveier til Midtbyen skal bygges om for 1,7 milliarder kroner

foto