- De som arbeider med olje, tjener gode penger i dag

foto