- Jeg har ikke sett at Sintef har vært kritisk til oppdrettsnæringen. Med så mange og dyktige forskere, er det for meg oppsiktsvekkende at forskningsinstitusjonen ikke publiserer noe med kritisk brodd mot denne næringen, sier Jon Olaf Olaussen, professor i økonomi ved NTNU Handelshøyskolen.

Se mer om hvordan Trøndelag skal redde verden i denne grafikken.

Krass beskyldning

NTNU-professoren legger til:

- At det er slik, er imidlertid lett å forstå når man ser det som er dokumentert i Morgenbladet om hvem som får tildelt midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), sier han.

Olaussen er professor i økonomi ved NTNU Handelshøyskolen, der han blant annet forsker innenfor miljø- og ressursforvaltning. I 2007 til 2008 var han forsker ved daværende Sintef Fiskeri og havbruk, som nå er del av Sintef Ocean.

Jon Olaf Olaussen, professor ved NTNU Handelshøyskolen, retter skarp kritikk mot Sintefs oppdrettsforskning.

«De forbannede forskerne»

Olaussen er en av flere forskere som blir trukket frem i en artikkel i Morgenbladet som heter «De forbannede lakseforskerne». Flere av de intervjuede i artikkelen mener at de er blitt skjøvet ut i forskningskulden, på grunn av kritisk forskning om blant annet lakselus og gift i laks. Dette er et av utsagnene fra en av forskerne i Morgenbladets serie: «Å forske kritisk, og gå til pressen med funnet, kan skade karrieren. De som jobber med dette, får ingen forfremmelser, men baktales og bagatelliseres. Andre sliter med å få forskningsmidler.»

Her kan du lese «De forbannede lakseforskerne» (ekstern lenke)

Utenfor sitt fagfelt?

Olaussen er blitt beskyldt for at han går utenfor sitt fagfelt, blant annet når han har uttalt seg om lakselus. Både i sin doktorgradsavhandling og i senere forskningspublikasjoner, har han hatt kritiske synspunkter på oppdrettsnæringen. Økonomiprofessoren har skrevet flere vitenskapelige artikler om forholdet mellom oppdrett og villaks. Han har også i norske medier uttalt seg kritisk om sammenhengen mellom oppdrettsvolum og lakselus.

- Det er ingen tvil om at lakselus, det største problemet oppdrettsbransjen for tiden sliter med, ligger innenfor mitt fagfelt, sier Jon Olaf Olaussen.

- Et problem i Sintef

- Har det vært et problem for deg som forsker at du har vært kritisk til oppdrettsnæringen?

- Ikke i min nåværende jobb på NTNU, men på Sintef kunne det vært et problem.

- Du hevder at Sintef driver oppdrettsvennlig forskning fordi det utløser forskningsmidler?

- Ja, jeg mener det lar seg dokumentere, slik Morgenbladet har gjort, sier Jon Olaf Olaussen.

- Ikke riktig

Vegar Johansen, administrerende direktør i Sintef Ocean, avviser beskyldningene fra NTNU-professoren.

- Er det riktig at Sintef aldri har publisert forskning med kritisk brodd mot oppdrettsbransjen?

- Nei det er ikke riktig. Vår rolle er å forske for å finne teknologiske løsninger på industriens utfordringer og utnytte mulighetene for verdiskaping. Vi følger forskningsetiske prinsipper og vil ikke unnlate å publisere funn som kan være kritiske. Det er mange eksempler på at vi tydelig peker på næringens utfordringer som rømming, lus eller behovet for bærekraftig fôrtilgang. Vi er opptatt av å diskutere disse utfordringene sammen med aktørene, slik at vi sammen skal kunne finne gode løsninger, sier Vegar Johansen.

Vegar Johansen, administrerende direktør i Sintef Ocean.

Følg serien «Trøndelag redder verden» her

- Er det korrekt at Sintef tilpasser forskningsresultater etter hvem dere får økonomisk støtte fra?

- Vi vil på det sterkeste avvise det. Vi forholder oss til de ordningene for tildeling av forskningsmidler som myndighetene har etablert, akkurat som NTNU, der Olaussen selv arbeider, og andre forskningsaktører. Sintef har sterke fagmiljøer, og vår oppgave er å drive objektiv forskning. Vi ville raskt miste troverdighet dersom vi på noen måte skulle svikte vår faglighet eller tilpasse forskningsresultater.

- Må løses

Sintef-direktøren sier videre at Sintef har vært tydelig på at det er en forutsetning for vesentlig vekst i oppdrettsvolumet at utfordringene med lakselus og rømming reduseres betydelig.

- Det er en av Sintefs viktigste oppgaver å bidra til å løse problemene med lakselus. Dette ønsker vi å løse uavhengig av hvem som finansierer prosjektene, sier Vegar Johansen i Sintef Ocean.

I skuddlinjen

Hans Petter Næs, kommunikasjonssjef i det statlige organet Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), avviser at forskningsfondet driver ukritisk, næringsvennlig forskning.

- Vårt utgangspunkt er at all forskning er kritisk. Det er forskningens natur. Metoder og konklusjoner er åpne og tilgjengelige, slik at de kritisk kan ettergås av andre. Samtlige prosjekter har en klart definert målsetting, og samtlige prosjekter er tilgjengelig på vårt nettsted, sier Næs.