Torsdag behandler fylkestinget i Trøndelag tiltaksplanen for det nye takst- og sonesystemet for kollektivtrafikken. Aarbergsbotten, som er nestleder i fylkeskommunens Hovedutvalg for transport, har tidligere vært svært kritisk til at overgangsordningen mellom båt og buss forsvinner for pendlere til og fra Trondheim.

Hun er glad for at AtB i sitt grunnlag til fylkestinget peker på en løsning som gjør det mulig å videreføre overgangsordningen for båtpendlere til/fra Trondheim.

- Det er dette som er viktig for den største gruppen av pendlere. Det er viktig at vi legger til rette for pendling til/fra båten med buss, slik at man kan bo et sted og jobbe et annet. Alternativet vil være arbeidspendling med bil, sier Aarbergsbotten.

foto
Fornøyd. Høyres Torhild Aarbergsbotten er glad for at saken om overgang for pendlere til og fra Trondheim ser ut til å få en løsning.

Koster to millioner mer

- Hvor sikker er du på at dette nå løser seg?

- Jeg tar aldri noe for gitt når det skal behandles politisk, men jeg blir veldig overrasket om posisjonen går mot en slik sak som er viktig for regional utvikling, sier hun.

Fylkesrådmannen har lagt AtBs forslag til ny prismodell til grunn i saken. Og i AtBs notat til saken heter det at det kun vil være snakk om fri overgang fra båt til buss/trikk i Trondheim. Dette medfører i praksis at alle må betale full pris for viderereise med buss bortsatt fra dem som reiser til Trondheim. For voksen enkeltbillett betyr dette kroner 37 per tur.

Ifølge AtBs beregninger vil det koste to millioner kroner årlig å videreføre overgangsordning for alle også utenfor Trondheim.

Nylig kunne Adresseavisen fortelle at ferjepassasjerer på strekningen Flakk-Rørvik har betalt for mye penger.

- Uheldig med stor økning

Aps Per Olav S. Hopsø, som er leder for hovedutvalget, vil ikke svare direkte på spørsmålet om hvordan han stiller seg til saken.

- Det jeg kan si er at jeg er bekymret for det samme som Aarbergsbotten. Det er uhensiktsmessig dersom vi vedtar en utgiftsøkning på 20 prosent for pendlere til og fra Fosen, sier han.

foto
Skal diskuteres. Leder for hovedutvalget for transport i Trøndelag fylkeskommune, Per Olav Hopsø, vil ikke forskuttere behandlingen av saken. Han sier Ap skal diskutere saken i gruppemøte torsdag.

Hopsø vil likevel ikke forskuttere noe i saken, men viser til at den skal diskuteres i Aps gruppemøte torsdag morgen.

- Det som er viktig for oss er at alle innbyggere i Trøndelag behandles likt, sier han.