Siden 19. juni har det vært satt opp anleggssikringer og sperringer for å forberede trafikantene på det nye kjøremønstret, og for å gjøre gaten klar. Nå legges siste hånd på verket før alt skal være klart til mandag.

Prosjektleder for miljøgata, Sissel Hovin, sier at alt av ferdigstilling og montering skal være på plass i løpet av helgen.

Nå skal gaten stenges helt for gjennomkjøring av biltrafikk. Bilene skal ut av gaten, med påbudt kjøreretning mot Søndre gate eller Jomfrugata, mens syklister får egne sykkelfelt og fotgjengere bredere fortau.

Påbudt kjøreretning gjelder for alle bortsett fra buss, sykkel og taxi. El-biler, mopeder og motorsykler må følge påbudt kjøreretning på samme måte som andre privatbiler.

Lyskryssene vil ikke settes ut av drift allerede mandag. Dette vil skje på et senere tidspunkt, etter godkjenning fra Veidirektoratet.

Prosjektleder krysser fingrene

Natt til mandag vil siste rest av sperringer fjernes, og de nye oppmerkingene skal være klare - hvis været holder.

- Vi regner med å ha fått merket opp alt til mandag morgen, og håper på fint vær så dette går som planlagt. Vi krysser fingrene, sier Hovin.

Håvard Tømmervold, som er politioverbetjent og fagleder for trafikk ved Sentrum politistasjon i Trondheim, sier til Adresseavisen at det ikke blir noen store kontroller den første dagen.

- Politiet lar nye kjøremønstre gå seg til før de starter med tiltak, sier han.

Hektisk før åpning

I helgen ferdigstilles fortauene med nye blomsterkasser og benker. Flere serveringssteder har varslet interesse for å ta i bruk fortauet til servering, deriblant Habitat, Dromedar og Rosenborg bakeri på Byhaven.

Nye sykkelstativ er forsinket.

- Dette har vært hektisk for alle parter, både for oss som jobber med prosjektet og de som blir berørt på andre måter. Vi mangler ennå noen leveranser, sier Hovin, som er spent på mottakelsen av miljøgata.

foto
På mandag og seks måneder fremover er det endret kjøremønster i Olav Tryggvasons gate. Biler og taxier skal ut, og det gis mer plass til fotgjengere og syklister.

Miljøgaten evalueres fortløpende

Ifølge en byromsundersøkelse som ble gjennomført av byplankontoret i Trondheim 28. mai får innbyggerne i Trondheim det som de ønsker. Undersøkelsen viste at de ønsker mer «grønt», «sitteplasser» og «mindre trafikk».

Både Trondheim kommune og arbeidsfellesskapet Sosiologisk poliklinikk utfører undersøkelser på mottakelsen av miljøgaten blant gående i gaten. Meningene til de som bruker gaten til buss- og bilkjøring vil ikke bli undersøkt.

Utviklingen i trafikken, handelen, gateliv og sikkerhet skal rapporteres månedlig til formannskapet, ifølge rådmann Morten Woldens innstilling til prosjektet.

Om seks måneder skal prøveprosjektet evalueres.

Skal gi anbefalinger til fast løsning

Videre skriver rådmannen i innstillingen at et mål med prosjektet er å gi anbefalinger til utforming av permanent løsning i Olav Tryggvasons gate, Bakke bru og Bakkegata holdeplass.

I tillegg skal prøveprosjektet bidra til å vurdere behov for videreføring av og eventuelt ytterligere tiltak i gatene rundt Olav Tryggvasons gate før innføring av metrobuss i 2019.

Målet med prosjektet er å gjøre gaten mer attraktiv å oppholde seg i.

At Trondheim kommune har forpliktet seg til bymiljøavtalen om nullvekst i biltrafikken og innføring av metrobuss fra 2019 er også bakenforliggende årsaker til prøveprosjektet.