Denne sommeren har store mengder av Trondheims unge samlet seg ved kanalen på Grilstad for å bade, spille volleyball og sole seg. Dette har fått velforeningen til å reagere. Naboer klager på bråk, fyll og farlige badesituasjoner, skrev Adresseavisen lørdag.

Den nye bydelen har i tillegg til boligene fått en park med sandvolleyballbane og kaianlegg langs kanalen. Stedet er så populært at naboene slår alarm.

Vil ha hoppeforbud

Allerede i slutten av mai sendte velforeningen en e-post til kommunen. Der ber naboene langs kanalen på Grilstad om at det blir innført forbud mot hopping både fra gangbrua og kjørebrua over kanalen og fra kaikanten. I tillegg ber velforeningen kommunen vurdere tiltak for å hindre store ansamlinger av unge på området. Velforeningen viser til tiltak på Marinen og ber om at det blir innført lignende tiltak på Grilstad.

Badeparadis: Det offentlige friområdet i den nye bydelen på Grilstad marina har blitt kjempepopulært blant byens unge.

Berusede ungdommer

I e-posten til kommunen, datert 24. mai, ber velforeningen om at forbudet mot hopping blir innført umiddelbart. Velforeningen mener båttrafikken i kanalen gjør det farlig å hoppe.

I e-posten heter det også at det på kveldstid også er en del berusede ungdommer som hopper og bader. Videre heter det at det har vært ungdomsgjenger på 2–300 personer samlet der på kveldstid i sommer. Velforeningen skriver at det også er unge helt ned i 12–14 års alderen som er der på kveldstid samtidig som det blir drukket mye alkohol, noen er svært berusede og det blir gjort hærverk på møbler, lekeapparat og private brygger.

Blir lite attraktivt for andre

I e-posten skriver velforeningen at de store ansamlingene av ungdom gjør at området blir lite attraktivt for andre grupper som barnefamilier eller andre voksne. Det er også et problem at ungdommene bruker området som toalett, heter det i e-posten til Trondheim kommune. Grillstadfjæra barnehage og beboere på landsida varsler om urinering med mer.

- Det er kjempetrist at et så flott uteareal blir brukt på en slik måte at det plager naboene, sier enhetsleder Tomas Eidsmo i Kommunalteknikk i Trondheim. Det er hans avdeling som har bygd anlegget.

Har ingen hjemmel

Avdelingsleder Frank Grønås i Eierskapsenheten til Trondheim kommune sier at kommunen ikke har hjemmel for å forby bading på Grilstad.

- Det er et offentlig friområde, og vi kan ikke forby bading, sier Grønås. Han sier politiet kan bortvise folk som drikker alkohol eller forstyrrer natteroen etter klokka 23 om kvelden. Det er hjemlet i politivedtektene i Trondheim.

- Men vi har ikke noe grunnlag for å forby hopping eller bading. Da trenger vi spesiallovgiving. Det er eksempelvis forbud mot bading i Jonsvannet og Benna fordi det er drikkevannskilder, sier Grønås. Han sier det er først i år de har hatt utfordringer med bråk på Grilstad.

Fornøyd med området

- Vi er veldig fornøyd med det offentlige friområdet på Grilstad. Når ungdommene samler seg der, er det nok et utslag av at det er så vellykket. Vi har lagt til rette for at folk skal få en best mulig opplevelse. Det er synd at det blir brukt på en måte som er til sjenanse for naboene, sier avdelingslederen i Eierskapsenheten.

Når det gjelder sammenligningen med Marinen som velforeningen gjør, forteller han at Marinen er fysisk avsperret noen få spesielt utsatte dager i året som natt til 1. mai og 17. mai.