- Dette er en sak som berører en rekke av punktene i pressens Vær-Varsom-Plakat. Det handler om brudd på saklig framstilling, respekt for berørte og avdøde, unødvendig identifisering for å nevne noen punkt. Pressens Faglige Utvalg, PFU, har de siste årene behandlet en rekke saker, der redaksjonene må minnes om sitt selvstendige ansvar i forbindelse med publisering. - Vi må presisere at informasjon fra politi og påtalmyndighet må vurderes utifra de samme kildekritiske prinsippene som enhver kilde, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold. Oppslag som blander dødsfall med skader og sex og ektemann som er pågrepet i hjemmet, burde få bjellene til å ringe i redaksjonene. Til tross for at politiet har gitt store deler av opplysningene selv. - Hvor stor del av pressen innlemmes i denne saken? - Jeg skal ha en gjennomgang av den lokale dekningen, se på en del nettutgaver, men det er klart at både Adresseavisen og VG har opptrådt i strid med presse-etiske prinsipp i sin dekning av saken. Kokkvold gir ros til Adresseavisen og sjefredaktør Gunner Flikke, som rykket ut og beklaget det første oppslaget i saken. - VGs Bernt Olufsen, derimot, har sagt at han ikke ser noen grunn til å beklage, og har heller ikke fulgt opp saken på riksplan, det jeg kan se. Faktisk er det bare Dagbladet som får godkjent av generalsekretæren. - Det får de fordi ingen berørte er identifisert, sier Per Edgar Kokkvold.

Søksmål ikke aktuelt Først i dag ga enkemannen og familien etter den døde kvinnen sitt samtykke til at generalsekretæren får bruke initiativretten. Ektemannen som har status som siktet i saken, meddeler gjennom sin advokat Øystein Skogrand at det ikke skal reises erstatningssøksmål mot pressen. - For min klient er skaden allerede skjedd, sier Skogrand. Han er stemplet som sex-overgriper, er uthengt for alle – dertil også hans døde kone. Her har media tråkket langt inn på det som er privatlivets fred, sier advokat Skogrand.

Politiet ansvarlig Mens media og politi prøver å finne ut hvem som er syndebukken, sitter en enkemann og hans familie på Frøya med oppfatning av at dette er politiets ansvar. I dag mottok advokat Skogrand et brev fra politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk i Uttrøndelag politidistrikt. Ifølge Skogrand uttaler politiinspektøren at politiet ikke har gitt noen opplysninger som går ut over det som framgår av siktelsen i forhørsretten. -Dette tror ikke min klient og familien på. De mener opplysningene har kommet fra politiet, og reagerer særlig sterkt på uttalelser om skader i underliv og seksuell aktivitet, som de mener enhver må koble inn i en teori om årsak til dødsfall.

Vurderer anmeldelse til SEFO De etterlatte på Frøya vil nå avvente behandlingen av presseoppslagene i PFU. Deretter vil det bli tatt stilling til om politiets håndtering av saken har vært klandreverdig. - Dersom utfallet etter en gjennomgang av saken i PFU viser at politiet har opptrådt i strid med politiets etiske retningslinjer, vil jeg på vegne av min klient bringe saken inn for politiets særskilte etterforskningsorgan, SEFO.

Debatten starter i kveld I kveld starter debatten rundt saken i det lokale, pressefaglige miljøet. Trondhjem Journalistforening har selv satt saken på dagsorden. - Dette er helt i tråd med det PFU har som mål, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold. Vi skal overvåke og fremme den presse-etiske standarden i landet. Dette viser at saken har stor betydning lokalt, og at også pressen selv ser seg tjent med å ta debatten. Jeg tar sikte på at PFU behandler saken på sitt møte i mai. I panelet møter generalsekretær Per Edgar Kokkvold, sjefredaktør Gunnar Flikke fra Adresseavisen, politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk og advokat Øystein Skogrand.