- Fire millioner, av et budsjett på nesten 900 millioner kroner, endrer ikke på de valgene vi har tatt når det gjelder kommunesammenslåing, sier Aune til Adresseavisen.

Regjeringen la onsdag fram forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene. For Malvik betyr det bortfall av inntekter på cirka 4,5 millioner kroner neste år, mens tallet i Klæbu er fem millioner kroner. Men ettersom Klæbu mandag sa ja til å bil en del av Trondheim unngår kommunen denne økonomiske smellen.

- De økonomiske forutsetningene var tungtveiende argumenter for sammenslåing med Trondheim, sier Klæbu-ordfører Kirsti Tømmervold (Ap).

- Dårlig opplegg

Aune synes naturlig nok at inntektstapet er et dårlig opplegg for kommunene.

- Slik jeg har forstått tallene vil Malvik kommune få omtrent fire millioner mindre i overføringer. At Høyre, Frp og Venstre nede i Oslo har bestemt at vi skal få fire millioner mindre er ingen drahjelp til å gi innbyggerne bedre tjenester. Tvert imot, dette er totalt sett et dårlig opplegg for kommunene. Men samtidig vil ikke fire millioner, av et budsjett på nesten 900 millioner kroner, endre på de valgene vi har tatt når det gjelder kommunesammenslåing, sier hun.

- Dette betyr at ditt synspunkt fortsatt er at dere skal stå alene?

- Det sier seg selv at fire millioner i en slik sammenheng er negativt, men ikke avgjørende. Det er ikke det som kan bestemme om Malvik skal være Malvik, sier ordfører Ingrid Aune.

Klæbu

Ordførerkollega på andre siden av Trondheim er klar på at Klæbu har gjort det eneste rette.

- Vi ble forespeilet tidligere at inntektene ble redusert med mellom sju og åtte millioner. Og det er de signalene vi måtte følge. Vi er fortsatt usikre på hva det nøyaktig blir til slutt, men det er et betydelig bortfall av inntekter, sier Tømmervold.

Hun peker på at kommunen de siste årene har måttet tåle mellom en og to millioner kroner minus på budsjettet.

- Og nå kommer disse millionene oppå der igjen, Da sier det seg selv at vi knapt får endene til å møtes. Det er ikke ne hyggelig når vi må snu på hver eneste krone, sier Tømmervold.

- Hva tenker du om at Ap-kollegaen på andre siden av byen, Ingrid Aune i Malvik, vil stå alene?

- Malvik er over dobbelt så stort som oss, og har nok en annen økonomi sier hun.