Trønderske politikere fra begge fylker er torsdag og fredag samlet på Trøndelagsmøtet på Hell. Dit kommer også kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Han har nyheter i bagasjen:

- Jeg har fått henvendelser fra Nord- og Sør-Trøndelag, hvor politikerne har jobbet med en intensjonsavtale om sammenslåing av fylkene. Dersom det blir et samlet Trøndelag, blir det én fylkesmann. Hovedsetet for denne blir i Steinkjer, sier Sanner til Adresseavisen.

Fylkessammenslåingen er omstridt. Utspillet fra Sanner er neppe godt nytt for motstanderne, som har ønsket at fylkene ikke skal bestemme seg ennå.

Sanner: Vi besvarer ønskene

Sanners utspill er tvert imot et klart signal til fylkespolitikerne om å holde seg til fremdriftsplanen i den såkalte Trøndelagsutredningen, som fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag la frem i november i fjor. I intensjonsavtalen mellom partene står det at Trøndelag kan bli ett fylke allerede fra 1. januar 2018.

Politikerne i Sør-Trøndelag har vært pådrivere for en sammenslåing, mens et mindretall hos nordtrønderne har vært skeptiske. Spesielt har planene møtt motstand hos Senterpartiet og fagorganisasjoner i nordfylket.

Når Jan Tore Sanner nå sier til Adresseavisen at fylkesmannen skal ha hovedsete i Steinkjer, understreker han at andre oppgaver i et sammenslått Trøndelag skal fordeles mellom dagens to fylker:

- De øvrige oppgavene blir fordelt mellom Steinkjer og Trondheim. Dersom politikerne ikke velger sammenslåing, blir fremtidig struktur og lokalisering gjennomgått i utredningen vi nå har satt i gang. Den er ikke ferdig før rundt jul 2016, legger han til.

- Så politikerne må bestemme seg nå dersom Steinkjer skal få fylkesmannen?

- Nå sitter Nord- og Sør-Trøndelag i førersetet. De har hatt visjoner for et nytt, regionalt nivå. De kan bidra til en regional balanse i et nytt Trøndelag. Vi besvarer nå ønskene om et samlet Trøndelag der fylkesmannsembetet får hovedsete i Steinkjer, svarer statsråden.

KOMMENTAR: Sammenslåing nå eller aldri

Regner med god mottakelse

Stortinget kan allerede i vårsesjonen 2016 beslutte å slå sammen Trøndelagsfylkene, gitt at begge fylkestingene sier ja til å søke om dette på sine møter i april. Sanner mener lovnaden om å legge fylkesmannen til Steinkjer er godt nytt for nordtrønderne:

- Steinkjer vil bli styrket som administrasjonssenter gjennom dette grepet. Men det forutsetter at tempoplanen de har lagt blir fulgt.

- Så riset bak speilet er at dere bare lover fylkesmannen til Steinkjer dersom tempoplanen blir fulgt?

- Vi foretar nå en gjennomgang av alle fylkesmannsembeter. Uten en sammenslåing nå, vil Trøndelag bli vurdert på lik linje med alle andre, sier Sanner.

- Hvordan tror du dette blir mottatt?

- Jeg regner med at det blir godt mottatt. Vi mener at politikerne i Nord- og Sør-Trøndelag har satt seg i førersetet og tatt imot Stortingets invitasjon om å utvikle et nytt, regionalt nivå. I stedet for å lene seg tilbake, vente og se, staker de nå ut kursen for et samlet og sterkt Trøndelag. Det er god regionalpolitikk, og jeg er enig i det, sier Sanner.

- Svekker legitimiteten

I Trøndelagsutredningen heter det at loven anbefaler å gjennomføre en innbyggerhøring i forbindelse med fylkessammenslåing.

Gruppeleder Tomas Iver Hallem i Senterpartiet i Nord-Trøndelag ønsker en folkeavstemning. Det kan imidlertid bli vanskelig å rekke dette innenfor rammene av den aktuelle tempoplanen, som legger opp til at fylkene søker om sammenslåing allerede i vår.

- Tempoplanen svekker legitimiteten til en eventuell sammenslåing. Senterpartiet i Nord-Trøndelag har hele tiden ønsket en folkeavstemning før man gjør et endelig vedtak i saken. Først etter Stortingets behandling i juni får man hele kunnskapsbildet om hva fylkeskommunen skal holde på med i fremtiden. Derfor bør saken behandles i fylkestingene etter dette. Først da har man tid til en ryddig analyse av de nye oppgavene, tjenestene og hvordan det slår ut for de to fylkene, sa Hallem til Adresseavisen før Sanners uttalelse ble kjent torsdag kveld.

Etter at Sanners uttalelser ble kjent torsdag kveld, sa Hallem følgende:

- Dette er å øve et utilbørlig press mot en tidsplan som allerede er for stram. Det er å rive beina vekk under en demokratisk prosess og et spørsmål om folkeavstemning. Vi hadde ønsket at folket skulle si sin mening. Men nå går statsråden ut og umuliggjør en slik prosess. Dette vitner om liten forståelse for den politiske situasjonen i Trøndelag.

- Vi har allerede en fylkesmann på Steinkjer, og det er mer enn godt nok for oss, la han til.