Storkontroll i Malvik og Trondheim: - Luker ut dem som ikke bør være på veiene