Bjørn har voldt stor skade i saueflokkene i Midtre Gauldal og Holtålen i hele sommer. Nå har også ulven begynt å forsyne seg.

Søkte etter ulven

Ulven ble avbildet av et viltkamera ved et sauekadaver som var tatt av bjørn i forrige uke. Etter at sauekadaveret var funnet og det ble dokumentert at sauen var skadet av bjørn, ble det satt opp et viltkamera ved den døde sauen.

Ulven dukket opp foran dette samme kadaveret ved Hindsverk rett før klokken 18 søndag kveld. Den ble fanget opp av viltkameraet.

Skadefelling av ulven ble innvilget av Fylkesmannen umiddelbart og det interkommunale skadefellingslaget var på sporet av ulven søndag og mandag.

Les også: Vedtak om ulvejakt opprettholdes

Fant nye kadaver

- Vi var på sporet av den og fant tre nye kadaver. Vi fortsetter skadefellingsforsøket i dag. Terrenget vi søker etter ulven i er ikke det verste, men det er uansett vanskelig å jakte på ulv og bjørn sommerstid, sier leder for det interkommunale skadefellingsprosjektet, Geir Morten Granmo, til Adresseavisen mandag.

Ni kommuner er med i prosjektet der man bidrar over kommunegrensene.

Den siste uka er det dokumentert at fire sau er skadet av ulv i Gauldalen. De ble funnet mandag i området rundt Storlifjellet. I tillegge er to funnet i Fordalen på sørsiden av Fv 30. Disse antar man er tatt av ulv.

Fikk øye på ulven

Tirsdag sier Granmo at en av postene fikk se ulven, men at den var for langt unna til at han kunne skyte dyret. Ulven oppholder seg trolig på grensen mellom Midtre Gauldal, Holtålen og Selbu.

- Hvor den går en vanskelig å si, men trolig er den i samme opprådet der den skadet sau mandag, sier Granmo.

Skadefellingslaget avventer nå eventuelt funn av nye kadaver.

- Vi er avhengig av ferske spor for å prøve på nytt, sier Granmo.

Les også: Rovdyrsommeren er et politisk dilemma

Da har altså Gauldalen fått et ulveproblem i tillegg til at bjørnen har herjet i hele sommer. Det første kadaveret ble funnet ved Tverråa i Holtålen 1. august og det siste ble funnet fredag 24. august vest for Sømmulkneppen i Midtre Gauldal.

Les også: Nå må Dale komme på banen

- Uholdbar situasjon

- Det er ikke så lett å finne kadaver som er skadet av ulv, da den som oftest går på lam. De er små og forsvinner raskt. Vi fikk den første skaden på sau gjort av bjørn 1. juni. Bjørnen har herjet mellom her og Nea. Mange sauebønder er berørte. Det er en uholdbar situasjon, sier Camilla Fyhn som er leder for Gauldal Øst beitelag.

Hun er meget klar på at rovdyrene må bort i det som er satt som beiteprioritert område.

- Sommeren har gått med til tilsyn og å finne skadet sau. Nå ble det skutt en bjørn i Selbu i forrige uke. Vi grenser mot det området, men vi vet ikke om skadene vil avta etter det eller om det er flere bjørner i området, sier Fyhn.

Les også: Fulgte bjørnen i Selbu i ti timer før det smalt