- Vi regner oss som erkeoptimister, men det tærer på

foto