- Jeg vil slåss for mer penger til campussamlingen