Hadde etteretningsinformasjon om at et angrep var ventet