- Vi har ingen måte å finne ut dette på, uten å spørre folk

foto