- Sp er et taktisk parti av store dimensjoner, men nå er det reell uenighet om veivalget

foto