Styret i AS Vinmonopolet besluttet allerede i 2009 å åpne nytt utsalg på Byåsen. Etter fem års leting etter egnede lokaler, ser det nå ut til at de er funnet i Sverresborg butikksenter i krysset Breidablikkvegen/Gamle Oslovei.

Senteret er ennå ikke bygd, men pressesjef Jens Nordahl i AS Vinmonopolet sier at nytt utsalg kan åpne i 2015 «et sted nært Byåsen Butikksenter». Her hadde Vinmonopolet utsalg for mange år siden. Da var antall utsalg begrenset og Byåsen-polet ble flyttet til Brekstad.

292 utsalg

Senere er det blitt opp til Vinmonopolet selv å bestemme hvor og når det er aktuelt å åpne nye utsalg. Det er for tiden 20 utsalg i Sør-Trøndelag, hvorav seks i Trondheim. I Nord-Trøndelag er det åtte utsalg. Nylig åpnet polutsalg nr. 292 på Fornebu i Bærum. 104 kommuner er fortsatt uten polutsalg.

Et utsalg nummer åtte kan komme i Heimdal sentrum. Et nesten enstemmig bystyre vedtok nylig å rette en henvendelse til AS Vinmonopolet om at bydelen får et eget utsalg.

Som en stor norsk by

Saken ble reist av kommunalråd Sissel Trønsdal (Ap). I en interpellasjon minnet Trønsdal om at Heimdal er den største bydelen i Trondheim hvis man regner Byneset, Klett, Kattem, Kolstad, Saupstad og Tiller som deler av bydelen.

– Dersom all tettbebyggelse i Heimdalsområdet medregnes, med unntak av Tillerbyen der det er polutsalg, har denne delen av Trondheim 60 000 innbyggere, som en større norsk by. Dermed er det både befolkningsmessig og næringsmessig grunnlag for et polutsalg i bydelen, sier Trønsdal.

Hun legger til at Heimdal sentrum har et bredt spekter av forretninger, men innbyggerne må dra til City Syd, Midtbyen eller Melhus for å foreta innkjøp fra Vinmonopolets utvalg.

Miljøsak

– Folketallet er økende i Heimdalsområdet, og sett i et miljøperspektiv er det absolutt betimelig med et eget utsalg Heimdal sentrum.

Kommunalråden fikk uforbeholden støtte fra ordfører Rita Ottervik. Hun pekte på at både Byåsen og Heimdal er bydeler som tjener som lokalsentre for sin befolkning.

– Trondheim kommune har en klar politikk om å styrke lokalsenterfunksjoner for å redusere total transport i byen. Derfor er det gledelig at det nå ser ut til å komme på plass et utsalgssted på Byåsen, sier Ottervik.

Hun mener lokale polutsalg forsterker lokal handel og dermed sikrer lokalt næringsliv.

God alkoholpolitikk

– Det er også viktig å ha tilstrekkelig med polutsalg riktig plassert for å sikre oppslutningen om ordningen med vinmonopol i Norge. Kort oppsummert er dette god alkoholpolitikk, miljøpolitikk, næringspolitikk og styrker en byutvikling vi ønsker oss i Trondheim.

Tre representanter gikk imot Trønsdals forslag.

Pressesjef Jens Nordahl sier Heimdal står på Vinmonopolets liste over mulige nyetableringer. Listen har ca. 220 lokaliteter.

Bra trykk på Heimdal

– Vi er kjent med Heimdal som et selvstendig og variert handelssted med bra trykk. Alt som er relevant for en etablering av et utsalg vil bli vurdert, innbyggertall, avstand til nærmeste pol, antall bedrifter og arbeidsplasser i nærheten, hvilke andre butikker som fins i området, deres omsetning osv. Vi må også være trygge på økonomien i et nytt utsalg. Vi driver ikke utsalg med underskudd.

Polets styre kan tidligst ta stilling til en henvendelse fra Trondheim høsten 2015. Styret har møte om et par uker der det kan bli bestemt nye etableringer. Men så raskt slipper ikke Heimdal til.