I prinsippet mener Byantikvaren det er greit at området bebygges med nye boligblokker.

- Vi har vært inne i prosjektet i en runde tidligere og kommet med innspill, sier byantikvar Mette Bye.

Hun har kun sett de siste skissene gjennom Adresseavisens presentasjon. Onsdag ettermiddag fikk byantikvaren oversendt skissene fra byplankontoret. Byantikvaren mener vedlikeholdsarbeidet på bygningsmassen fra 1870-årene, er utført på en veldig god måte. Den nye delen må bearbeides i struktur og form, men i prinsippet bør det være mulig å få dette til å spille godt sammen med det historiske anlegget, mener Bye.

Fasaden må bevares

- Sterke verneinteresser gjør seg vel gjeldende når et slikt bygg skal gjøres om til boliger?

- Vi har ikke i detalj sett på hvordan leilighetsdelen i bygget vil bli. Da bygget ble solgt, skjønte vi at det ville bli bygget om til leiligheter eller næringsformål. Byantikvaren er først og fremst opptatt av eksteriøret. Innvendig må f.eks. dagens trapperom og fellesrom beholdes.

Mette Bye legger til at alle vinduer er restaurert, noe som er svært positivt. Og en god del av grunnmuren samt fasaden som er sprukket, er satt i stand på en god måte. Ifølge Pål Berg i Aha Eiendom koster hvert vindu 25 000 kroner å reparere og sett inn på nytt. Bare istandsetting av vinduer er kostnadsberegnet til 50–55 millioner kroner.

Det gamle bygget er på 12 000 m², så det er store arealer å gå over.

Kan søke om støtte

Bye opplyser at eierne kan søke Kulturminnefondet om støtte til vedlikehold av bygningsmassen.

- Vil ikke nye boligblokker ødelegge for det fantastiske området og de gamle bygningene?

- Slik jeg ser av skissene tar man vare på grøntstrukturen. Det blir massivt, og derfor er det viktig hvordan blokkene utformes. Vi innser at uansett hva eiendommen skal brukes til, vil det være behov for nye bygg.

Byantikvaren regner med at også fylkeskommunen vil komme med innspill.

Vil bygge 225 boliger

Aha Eiendom ønsker å bygge i alt 225 boliger på Rotvollodden. Prosjektet har fått navnet Urbania etter tegneserien Asterix & Obelix, der man ville bygge en ny by utenfor Gallia. Pål Berg og Alf-Egil Bogen har søkt byplankontoret om å føre opp treetasjes boligblokker på parkeringsplassen på baksiden ut mot sjøen. I gammelbygget tenker de seg 60 av leilighetene.

Det planlegges ett-, to- og treroms leiligheter fra 30–90 m². Berg og Bogen ønsker å skape et unikt bomiljø, med en lang rekke aktiviteter ut over bare det å bo. De har allerede begynt å rydde skog og restaurere det 60 mål store parkanlegget. Rotvoll var psykiatrisk sykehus fra 1872 til 1990, og brukes i dag av NTNU til lærerutdanning.

foto
Fornøyd: Byantikvar Mette Bye synes oppussingen av asylet på Rotvoll er utført på en god måte så langt. Foto: jens petter søraa