- Jeg er oppriktig bekymret for utfordringene næringslivet har i dag, spesielt i Midtbyen, sier kommunaldirektør for kultur og næring, Ola By Rise.

I Adresseavisen tirsdag rykket Ivar Koteng ut med et ønske om en egen kommunaldirektør for næring i Trondheim. I dag er det én direktør som har ansvar både for kultur og næring.

- I praksis er han 99 prosent kultursjef og 1 prosent næringssjef, sa Koteng, veldig spissformulert. Han mener det er vanskelig for handelsnæringa å få forståelse for deres argumenter hos kommunen.

Les bakgrunn her.

Ganske enig

By Rise er – kanskje noe overraskende – langt på vei enig med Koteng.

- Jeg har snakket med Ivar i dag, jeg kjenner jo han godt. Av og til setter han ting på spissen, og det kan være smart for å få oppmerksomhet og skape debatt. Jeg opplever at han er kritisk til organiseringen: Han ønsker en mer samlet kraft for næringsarbeid i kommunen. Og han har et poeng: Vi må se hvordan vi kan jobbe enda bedre på tvers, sier Ola By Rise.

Morten Wolden mener også at ansvaret er for spredt:

- Vi har både eierskapsenheten, byplankontoret, utbyggingsenheten, innkjøpsenheten, byggesakskontoret og enhet for kommunal teknikk … Det er ikke alltid at høyre hånda vet hva venstre hånda gjør, sa Wolden til Adresseavisen tirsdag.

Les også: 10 millioner til Olavshallen

80 prosent ikke under By Rise

By Rise supplerer:

- 80 prosent av det som påvirker næringslivet i dag, ligger inn under byutviklingsdirektøren, og ikke under meg. Mye av misnøyen – som sakene rundt gravearbeid i Midtbyen og at for mange planer iverksettes samtidig – handler om forhold som ligger her, som tillatelser, byggesaker, skjenkebevilling, trafikkreguleringer, parkering med mer, sier han.

- Så hvorfor er det du som er næringsdirektør?

- Det er et godt spørsmål, som jeg synes det er naturlig å diskutere når vi har ambisjoner om å videreutvikle kommunen.

Ola By Rise har tre hovedområder i dag: Kultur og kirke, idrett og friluftsliv og samfunn og næring. Under han er det tre enheter: Idrett, kultur og bibliotek.

- Det er hovedsaklig næringsutvikling som er lagt til mitt område, spesielt tilrettelegging for nyskaping. Det er ikke veldig store beløp vi deler ut, men vi har en aktiv gründerpolitikk, sier By Rise.

Så har en del av næringsarbeidet – slik Wolden også har påpekt – blitt lagt til Bård Eidet i Trondheimsregionen i en forsøksperiode.

Les også: - For oss er dette en kollaps

Mål mot mål

- Trenger man en egen kommunaldirektør for næring?

- Det er naturlig at spørsmålet stilles, men å opprette en egen direktørstilling gir ikke nødvendigvis bedre organisering og koordinering innen et område. Jeg tror heller ikke det er Ivars poeng. Han etterlyser samlet kraft og satsing. Kommunen har mål for næringsarbeid, men også andre mål innen eksempelvis miljø og klima. Disse kan noen ganger stå i en tilsynelatende motsetning til hverandre. Det er vår oppgave å lytte til alle, også næringsaktørene, sier By Rise.

- Hva ble du enig om etter praten med Ivar Koteng?

- Jeg er enig i resonnementet til Ivar, og oppfatter at kritikken hans ikke var rettet spesielt mot meg, men strukturen. Så er det rådmannen som har fullmakt til å organisere sin ledergruppe. Jeg er oppriktig bekymret for utfordringene næringslivet har i dag, spesielt i Midtbyen, sier han.

Les også: Søbstad entreprenør utfører byggearbeidene på torgflata