Mandag var han på sin årlige inspeksjon sammen med generalinspektøren for Luftforsvaret, Per Egil Rygg.

De ble tatt imot av stasjonssjef Aage Lyder Longva og representanter for Forsvarsbygg. Begge fikk omvisning i det nye skvadronsbygget og vedlikeholdshangaren som nå begynner å ta form.

Sammen med en utvidelse av rullebanen skal byggene stå ferdige når de tre første F-35 kampflyene kommer til Ørland senhøsten 2017.

Har overtatt Bodø

Fra 1. august drifter Ørland flystasjon nå også Luftforsvarets base i Bodø. F-35-delen av Luftforsvaret heter nå 132 Luftving med Longva som sjef. I 2021 skal Bodø legges ned og de siste F-16 blir da faset ut. Fra da av skal Ørland flystasjon være operativ på de nye kampflyene.

På Evenes skal det være en fremskutt base for F-35 med minst to fly. Basen skal være en quick reaction force-base med en beredskapstid på maks 15 minutter. Det innebærer at flyet skal være kampklart senest et kvarter etter at alarmen er gått. De tre første kampflyene leveres altså Ørland neste høst. Deretter kommer seks nye fly hvert år. Det er planlagt 45 fly stasjonert på Ørland.

På Ørland flystasjon blir det en gradvis utbygging i mange år fremover. Og på utsiden av basen skal det bygges en rekke boliger for ansatte i Forsvaret.

Forsvaret i omstilling

Admiral Haakon Bruun-Hansen forteller at han er på Ørland jevnlig for å få en oppdatering av utbyggingen av flystasjonen og de nye kampflyene.

- Utbyggingen er i rute, Forsvarsbygg gjør en utmerket jobb.

- Folk på Ørland frykter de vil få tilværelsen ødelagt av støy. Hvordan ser forsvarsledelsen på det?

- Forsvarsbygg gjør alt de kan for å redusere støyproblemene. Det skjer gjennom innløsning av eiendommer og støyisolering, men den oppgaven tar Forsvarsbygg seg av.

- Flere kritiske røster mener Forsvaret bruker for mye penger på kampfly, slik at det blir for lite penger igjen til annen virksomhet. Deler forsvarssjefen bekymringen?

- De nye kampflyene vil være helt sentrale i vår forsvarsevne. F-35 er et viktig virkemiddel i moderne strid. Vi bruker mye penger, men det er et villet valg.

Flere investeringer

Bruun-Hansen sier det også foreligger planer om å anskaffe bl.a. nye overvåkingsfly og nye ubåter. Forsvarets langtidsmelding skal behandles i Stortinget i høst.

Generalinspektør Per Egil Rygg sier han er imponert over Forsvarsbygg. – Anlegget her på Ørland er i verdensklasse. Det kommer folk fra andre Nato-land for å se og lære. Fordelen er at her bygges alt nytt fra grunnen av, skreddersydd for de nye kampflyene.

Han legger til at man får nok volum. Skvadronbygget og vedlikeholdshangaren kommer til å fungere optimalt. Det vil også simulatorene gjøre. Meningen er at flyverne skal trene under mest mulig realistiske forhold ved hjelp av simulatorene.

- Blir anlegget ferdig til rett tid?

- Ja, det føler jeg mer helt sikker på. Her er tette tidsløp, men så vel Forsvarsbygg som entreprenørene står på og gjør en utmerket jobb.

Rygg sier at i 2019 vil Ørland ha en såkalt initiell kapasitet, og i 2025 skal flystasjonen være fullt operativ.

Opptatt av Ørland

Stasjonssjef Aage Lyder Longva forteller at da Bruun-Hansen tiltrådte som forsvarssjef for tre år siden, var det Ørland han besøkte først.

- Han er svært opptatt av flystasjonen og bruker god tid på å bli oppdatert, og ikke minst hilse på soldatene.

Longva legger til at med hensyn til Bodø har Avinor overtatt driften av flyplassen ved at Forsvaret kjøper tjenester.

- Det gjør vi for å kunne konsentrere oss om den militære kjernevirksomheten. Nå er vi samlet i en luftving. Slik blir det til Bodø legges ned i 2021.

- Har ansatte i Bodø begynt å flytte til Ørland?

Det er fortsatt behov for folk i Bodø for å holde aktiviteten oppe. Etter den tid trenger vi dyktige folk her. Om noen vil flytte hit, er det hyggelig.

Longva forteller at opplæringen av personell på F-35 er i full gang. Det sendes puljer med teknikere som skal være der i elleve måneder av gangen. Over nyttår sendes flyvere for opplæring. Sju av de norske F-35 skal stå Arizona, men blir etter hvert redusert til fire fly.

Fra 2018 vil de første norske jagerflyvere som ikke har bakgrunn fra F-16, få opplæring på F-35. Også Longva kan koste på seg et smil når han forteller om fremdriften på byggingen av Ørland flystasjon.

Imponert: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen, flankert av generalinspektør Per Egil Rygg (t.v.) og stasjonssjef Aage Lyder Longva, besøkte mandag Ørland flystasjon. Han føler seg trygg på at Ørland neste år kan ta imot de første F-35. Foto: jens petter søraa
Generalinspektør for Luftforsvaret Per Egil Rygg. Foto: jens petter søraa
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen Foto: jens petter søraa
132 Luftving skal nå drifte både Øralnd flystasjon og Luftforsvarets base i Bodø. Foto: jens petter søraa
Stasjonssjef Aage Lyder Longva på Ørland er sjef for 132 Luftving. Foto: jens petter søraa