Oppdrettsselskapet Lerøy Midt har kommet med formelt tilsvar til Mattilsynet i saken om omfattende lakselus. Mattilsynet varslet at selskapet bare får lov til å produsere halvparten så mye laks som sist periode produksjonssyklus på Langskjæra utenfor Frøya. De to oppdrettsanleggene ble hardt angrepet av lakselus sist sommer og høst. Mattilsynets bilder fra anlegget viser laks som er delvis oppspist av lus.

Mattilsynet oppdaget tidligere i høst laks, delvis oppspist av lus, og død fisk som ble liggende og råtne i merdene.

Mattilsynet har også anmeldt de to oppdrettsselskapene til politiet for brudd på dyrevelferdsloven.

Dette mener Lerøy:

  • Selskapet har gjort det de kunne for å forhindre og redusere det voldsomme luseangrepet ved to oppdrettsanlegg ved Frøya sist sommer og tidlig høst.

  • Selskapet er enig i at luseangrepet var voldsomt og er enig med Mattilsynet om mengden lus og skadene og lidelsene det førte til for laksen. Men oppdrettsselskapet godtar ikke den kritikken og skylden Mattilsynet har gitt selskapet.

  • Lerøy Midt mener nøkkelpersoner i Mattilsynet har gjort seg inhabile gjennom den forutinntatte holdning som man eksplisitt har uttalt i varselet og i det offentlige rom. Mattilsynet region midt kan derfor ikke behandle saken etter selskapets mening.

  • Lerøy Midt beklager situasjonen som oppsto og at laksen fikk store beiteskader og lidelser som følge av luseangrepet.

Dette skriver Lerøy Midt i sitt svar til Mattilsynet som har varslet pålegg om redusert lakseproduksjon på to oppdrettsanlegg på Langsskjæra utenfor Frøya.

Skuffet over Mattilsynet

«Vi må medgi at vi er meget skuffet over hvordan Mattilsynet har fremstilt oss og våre ansatte gjennom massiv medieomtale før selskapet og dets ansatte har fått anledning til å benytte sin tilsvarsrett.»

- Vi mener nøkkelpersoner har gjort seg inhabile med alle uttalelsene og forhåndsdømming de har kommet med før vi fikk gitt vårt tilsvar, sier konserndirektør for havbruk Stig Nilsen. Han understreker at de hadde frist for tilsvaret tirsdag denne uka.

Stig Nilsen reagerer på det han kaller for en aggresiv mediestrategi fra Mattilsynet to måneder etter at utslaktingen på Langskjæra var gjennomført og anleggene tømt for fisk.

- Dette har medført en unødig belastning på mine medarbeidere i Lerøy Midt som gjorde en svært god innsats med å avslutte produksjonen raskt når situasjonen ble som den ble, sier konserndirektøren i Lerøy.

Vil ikke ha det slik

- Vi er veldig tydelige på at nivået av lakselus ble altfor høyt som følge av upåregnelige og massive påslag av lus mot slutten av august. Det er ikke slik vil ha det hos Lerøy. Både selskapet og våre medarbeidere beklager veldig at fisken ble utsatt for skader og lidelser, sier Stig Nilsen som er konserndirektør for havbruk i Lerøy. Han sier Lerøy hadde bestemt seg for å tømme lokalitetene uavhengig av Mattilsynets varsel og var i ferd med å gjennomføre utslakting da varselet kom.

- Det var en spesiell situasjon som oppsto i slutten av august, og vi slaktet ut alt raskt og var ferdig den 13 september.

Halvert produksjon ut 2018

Også oppdrettsselskapet Måsøvals lokalitet på Fjølværet i samme område fikk varsel om redusert grense for maksimalt tillatt biomasse (MTB) for to år. Reduksjonen for begge selskapene gjelder neste produksjonssyklus. På Lerøy Midts to lokaliteter på Langskjæra og Langskjæra II er det snakk om en halvering den neste produksjonsperioden som starter med utsetting tidlig i 2017 og varer ut 2018.

Lerøy Midt skriver i sitt tilsvar at selskapet gjennomførte alle de tiltak de har skissert i selskapets plan for lusebekjempelse. Det er, ifølge tilsvaret, ingen uenighet mellom Mattilsynet og Lerøy Midt om antall lus.

Selskapet skriver også at det kanskje er riktig å redusere biomassenivået i området utenfor Frøya neste produksjonsperiode.

Mattilsynet skal lese

Etter det Adresseavisen kjenner til, har det andre oppdrettsselskapet, Måsøval, ennå ikke kommet med sitt tilsvar. Mattilsynet vil ikke kommentere tilsvaret fra Lerøy Midt nå.

- Vi skal bruke tid til å lese tilsvaret fra Lerøy Midt, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet. Så skal Mattilsynet vurdere om opplysningene fra Lerøy betyr at de skal gjøre vedtak i tråd med varselet om redusert lakseproduksjon eller ikke. Han har fått med seg at Lerøy mener regionen hans ikke bør behandle saken fordi nøkkelpersoner har gjort seg inhabile.