658 kroner for personbil og 1492 kroner for tung bil. Det er bompengeutgifter du må ut med tur/retur Ulsberg til Åsen når ny E6 er klar i Trøndelag.

Meningsløst

Det får Melum til å reagere.

- Vi ønsker utbygging, og i Norge har vi valgt bompenger som en del av finansieringen. Argumentene for bompenger handler blant annet om å få brukere over til kollektivtrafikk. Det er lett å forstå for personbilbrukere, men næringstransporten har ikke det valget. Det burde vært fritak for bompenger for næringstransporten, sier han.

- Det høres lite realistisk ut?

- Det blir en tøff politisk kamp. Men det går andre steder. Og hvis noen sier at det spares bompenger ved å kjøre utenom rushtidsavgift så har du ikke vært bedriftsleder med folk i arbeid. Det er en meningsløs ting å si, sier han.

Ni bomstasjoner

Byggingen av E6 Ranheim–Åsen skal etter planen starte i 2019, og være ferdig i 2027. Bompenger fra de fire bommene vil bli krevet inn i 15 år mellom 2026 og 2040. For personbil vil det koste 116 kroner å kjøre hele strekningen, mens tung bil vil måtte betale det dobbelte, 232 kroner. For E6 Melhus–Ulsberg håper Nye Veier på byggestart i 2022 og ferdigstillelse i 2027. Det er planlagt fem bomstasjoner, og det vil koste 213 kroner å kjøre hele strekningen med personbil. En tung bil må betale 514 kroner. Bompengeinnkreving er tenkt gjennomført i to perioder. Lengst nord (Melhus/Midtre Gauldal i 2025–2039. Lengst sør (Rennebu) i 2028–2042.

- Hva tenker du om prisene?

- Det er jo en høy pris som vi må ta igjen på våre kunder. Slik sett handler det mer om konkurransekraften for næringslivet vi server. Spesielt ille blir det for næringer hvor avstanden er stor.

- Kan ikke forstå elbil-fritak

Nå kjører elbiler gratis gjennom bomringen, mens det i fremtiden ser ut til at de slipper unna med halv pris. Men som Adresseavisen skriver onsdag vil den stadig økende elbil-andelen gi mindre bompengeinntekter til bygging av ny E6 i både i sør og øst.

For Melum er svaret enkelt hvis man først skal ha bompenger.

- Jeg kan ikke forstå at elbiler skal fritas. Inntil i dag har det vært en bra løsning for å få folk over til utslippsfrie løsninger, men i fremtiden vil ny teknologi sørge for at også de fleste tunge biler får samme mulighet. Dermed er miljøargumentet borte, og i stedet blir det bruksavgift for infrastruktur, mener han, og slår et «likhet for loven-slag»

Større engasjement

Både bompenger og bedre vei er naturlig nok et hett tema for næringen. Men han etterlyser større engasjement fra næringslivet.

- For vår del er det et nullregnskap fordi vi tar igjen bompenger på faktura, men vi er jo avhengig av at næringslivet faktisk overlever så det er en felles kamp, sier Melum

Som ikke bare er negativ til bompenger. En bedre vei betyr tidsbesparelse, og det å slippe kø betyr tjente penger.

- Å stå i kø er dyrt. Hele Norge vil tjene på bedre veier, og det vil ha stor betydning i for eksempel å møte den veksten som er ventet i havnæringen.

Godsterminal

Samtidig med bygging av ny E6 er også arbeidet av godsterminal på Torgård en viktig sak for Melum.

- Hva er viktigst?

- Det er litt høna eller egget-diskusjon. En godsterminal blir ikke bedre enn veien rundt den. Derfor må det sees i sammenheng, sier Melum.

Tid er penger

Næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Børge Beisvåg er klar på at det blir dyrt å kjøre nye E6. Men ser som Melum tidsbesparelsen som en positiv faktor.

Børge Beisvåg

- Bompenger er kommet for å bli, og til sjuende og sist er du og jeg som forbruker som belastes. Det er diskusjon om hva de ulike gruppene skal betale, og det handler ikke bare om godstransport. Rørleggeren og snekkeren har heller ikke annet valg enn å kjøre på vei, og den regningen er det vi som bruker tjenesten som får, sier han.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter