Får refs etter dødsfall – oppfattet ikke viktig beskjed om pasientens blodfortynnende medisin

foto