Sivert Bjørnstad: Kontantstøtte

- Jeg håper kontantstøtten endelig ryker, sier den profilerte stortingspolitikeren.

Et Frp-utvalget har sett nærmere på sosiale ytelser frem mot landsmøtet, og de konkluderer ifølge Bjørnstad i samme linje: Kontantstøtten har utspilt sin rolle.

- Den hadde noe for seg på slutten av 90-tallet da barnehagetilbudet ikke var som i dag. Nå trenger vi alle mann til pumpene og flere i arbeid, da er det ikke riktig å bruke store summer på å holde særlig kvinner hjemme, sier Bjørnstad.

Han mener kontantstøtten også er en hemsko for integrering, siden innvandrerfamilier er overrepresentert blant mottakerne. Saken er kontroversiell innad i Frp: – Det er definitivt Frp-ere, blant annet på sørvestlandet, som ønsker å bevare kontaktstøtta. De mener valgfrihet for familiene trumfer alt, sier Bjørnstad.

- Dette vil provosere KrF, som dere vil ha inn i regjering?

- Vi holder absolutt døra åpen for dem. Hvis kontantstøtten er så viktig, så kan de forhandle med oss om det. Flertallet for kontantstøtte er borte fra Stortinget hvis Frp nå sier nei, sier Bjørnstad.

Fredag ble det klart at utvalget ikke legger frem sine konklusjoner som planlagt, men at de skal arbeide videre med nye problemstillinger.

foto
Anita Gilde

Anita Gilde: Assistert befrukting

Tre til fire prosent av barn i Norge fødes nå ved hjelp av assistert befruktning. Bare gifte eller samboere får tilbudet, ikke enslige. Det vil Trøndelag Frp endre:

- Jeg kjenner jeg brenner for dette, det er så diskriminerende! Jeg håper partiet endelig har modnet nok. Det blir kamp, for de mer konservative deler av partiet synes det er problematisk, sier fylkesleder Anita Gilde.

Hun legger blant annet vekt på at enslige drar til utlandet i dag.

- Det er forferdelig at vi ikke kan hjelpe her. Så må vi selvsagt se på kostnadsnøkkelen, men hvis folk er villig til å bruke mange penger i utlandet, så vil de nok gjøre det her også, sier hun.

I resolusjonen står det at tilbudet ikke behøver å være «subsidiert av skattebetalernes penger». «Det viktigste er at forbudet mot assistert befruktning for enslige oppheves (...).» Det var veldig jevnt i Frp-stortingsgruppa da saken ble behandlet for noen uker siden, så det er usikkert hva landsmøtet lander på.

foto

Lill Harriet Sandaune: Lofoten

«Full konsekvensutredning av LoVeSe som sikrer at beslutninger blir fattet på fakta og kunnskap – og ikke på følelser,» står det i resolusjonen som Trøndelag Frp er med på. Fylkestopp Sandaune sier det handler om at olja er et viktig grunnlag fremdeles.

- Det finnes ikke mer miljøvennlig utvinning enn det vi har i Norge. Det skal ikke være cowboy-aktivitet i Lofoten, men målrettet og systematisk leting, sier hun.

- Er dette bare symbolpolitikk når det uansett ikke er flertall på Stortinget?

- Absolutt ikke. Vi er avhengige av olja i mange år fremover. Det grønne skiftet må komme, men vi får det ikke til så fort.

Sandaune er, i likhet med Per Sandberg, klimarealist, og ikke overbevist om at klimaendringene er menneskeskapte. I Lofoten-resolusjonen heter det at Frp «har merket seg at flere fylkeslag i Ap og deler av Unge Høyre i det siste har tatt til orde for å verne områdene (...)».

foto
Per Sandberg

Per Sandberg: Eldreomsorg

Sandberg leder redaksjonskomiteen, som kommer med sine innstillinger til vedtak. Han er derfor forsiktig med å trekke frem enkeltsaker, men vil fremheve eldreomsorg. H-Frp-Venstre-regjeringen har allerede startet arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet», der målet er at alle eldre skal få bedre hjelp.

- Ved hver korsvei blir det en diksjon med manglene i eldreomsorgen. Det må bli slutt. Jeg vil få på plass denne reformen, sier Sandberg.

Reformen skal handle om de tingene som oftest svikter: Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Les også: Tror egen fortid kan bli en belastning

foto

Mats Persøy: Fagarbeidere

Leder av Trøndelag FpU Mats Persøy skal tale under landsmøtet.

- Norge kommer til å mangle mange fagarbeider i 2030, blant annet innen bygg og anlegg. Yrkesfag må gjøres kult igjen. Da jeg selv skulle velge fag til videregående skole, var holdningen veldig at dersom man var skoleflink, skulle man velge studiespesialisering, ellers skulle man velge yrkesfag, sier Persøy.

- Det er ikke akademikerne som bygger landet, men fagarbeiderne. Derfor mener jeg Frp bør gå inn for en slags økonomisk kompensasjon når man fullfører fagbrevet, en slags gulrot-ordning med belønning for den dårlige lønna man har i lærlingtida, sier Persøy.