foto
Trafikantene kommer til å merke at det bygges infrastruktur for tre metrobusslinjer, sier prosjektleder Terje Fiksdal i Statens vegvesen. Foto: Jens Petter Søraa

- Trafikantene kommer til å merke at det bygges infrastruktur for tre metrobusslinjer. Bilister og busspassasjerer må finne seg i treg trafikk forbi stedene det graves, sier prosjektleder Terje Fiksdal i Statens vegvesen.

Her blir det holdeplasser for metrobussen:  Sjekk ruter og holdeplasser i vårt metrobusskart

Fem mil med medtrobusstrasè

Metrobussene skal være ryggraden i det nye kollektivsystemet i Trondheim fra 3. august 2019. I alt 58 metrobusser på 24 meter skal trafikkere de tre metrobusslinjene Kattem/Heimdal-Ranheim (M1), Kattem/Saupstad-Lade/Strindheim (M2) og Rydningen-Lohove (M3), totalt en strekning på nærmere fem mil.

I løpet av 2018 og 2019 skal det bygges rundt 60 metrobusstasjoner inkludert åtte omstigningspunkt og seks knutepunkt. I tillegg kommer ti strekningsutbedringer, blant annet kollektivfelt og rundkjøringer.

Stasjoner på hver side av veien

Med få unntak, skal det bygges holdeplasser på hver side av veien på samtlige stasjoner og omstignings- og knutepunkt.

- Vi satser på å bygge mest mulig i 2018, og minst mulig i 2019, sier Kai-Arne Riersen, leder for Infrastruktur Metrobuss Trondheim.

Totalt skal det bygges infrastruktur for metrobussen for 660 millioner kroner. Halvparten av regningen betales av staten gjennom bymiljøavtalen. Staten betaler også 50 prosent av investeringene i de 58 metrobussene som koster nærmere 600 millioner kroner.

Les kommentaren: Kuppforsøk i bystyresalen

Må stenge kjørefelt i Elgeseter gate

- I hvilken del av Trondheim kommer de største trafikale utfordringene?

- Bygging av flere midlertidige stasjoner langs Elgeseter gate vil helt klart føre til forsinkelser i trafikken fordi ett kjørefelt må stenges ved byggeområdet. Dette vil gjenta seg flere ganger etter hvert som byggearbeidet flytter seg fra stasjon til stasjon. Fordi Elgeseter gate er en hovedinnfartsåre, kan det bli aktuelt å legge deler av byggearbeidet til tider av døgnet hvor trafikken blir minst berørt. Vi vet ennå ikke helt nøyaktig når byggingen langs denne delen av metrobusstraseen kan begynne, men vi håper byggestarten kan bli i høst, sier Fiksdal.

På strekninger med to kjørefelt utenom sentrum, hvor det er nødvendig å sperre av ett kjørefelt for å få en mest mulig effektiv byggetid, vil det bli lysregulering.

Hør omadressert: Tore O. Sandvik gruer seg til anleggsperioden for metrobussen

- Utbyggingen vil prege byen

- Metrobussutbyggingen vil merkes godt, den vil prege byen. Det har tatt tid å få politiske vedtak på de ulike prosjektene, så det blir mange byggeprosjekter i gang samtidig, sier Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel.

- Det blir bilistene som får oppleve mest prakk med metrobussutbyggingen og som vil merke de største konsekvensene av anleggsarbeidet. De får trøste seg med at det blir bra etter hvert. Selv tar jeg bussen og blir derfor ikke så berørt av byggearbeidet som bilistene, sier Solem.

Bussholdeplasser kan bli midlertidig nedlagt

- Hvordan vil busspassasjerene merke byggeperioden i 2018 og 2019?

- AtB vil, så langt det er mulig, etablere midlertidige holdeplasser i nærheten av det opprinnelige stoppestedet under byggeperioden. I de tilfellene hvor det ikke er praktisk mulig, vil vi legge ned holdeplassen mens byggearbeidet pågår, og henvise passasjerene til nærmeste stoppested. Vi har praktisert en slik løsning ved bygging av enkelte stasjoner i høst, og det har fungert tilfredsstillende, sier Harald Storrønning avdelingsdirektør for rutetilbud og infrastruktur i AtB.

Kommentar: Fire spørsmål om metrobuss som trenger svar

Byggetid stasjoner: Gjennomsnitt fire uker

Foreløpige planer viser at det skal bygges minst 54 stasjoner og knute-/omstigningspunkter i 2018.

– I tillegg håper vi å få satt i gang bygging av så mange som mulig av de midlertidige stasjonene i Kollektivbuen (sentrum med omegn, red.anm.) i løpet av året. Det vil bli utarbeidet en detaljert oversikt over nøyaktig byggetidspunkt for hver enkelt stasjon som skal bygges i 2018 i løpet av vinteren, sier Fiksdal.

Noen metrobusstasjoner skal bygges på steder hvor det ikke har vært holdeplass tidligere, mens andre bygges om på samme stoppested der det finnes en holdeplass i dag.

Kommentar: Metrobuss for alle penga?

De fleste stasjoner med kantstopp

De aller fleste stasjonene for de 24 meter lange metrobussene blir kantstopp. Det betyr at bussen stopper i kjørebanen i stedet for å svinge inn i en busslomme.

Lengden på plattformene varierer fra 25 til 60 meter avhengig av hvor mange busser som stopper på stasjonene. Hver stasjon får leskur som blir fra 3 til 24 meter lange. De minste kommer på midlertidige stasjoner eller på holdeplasser med nesten bare avstigende passasjerer.

- Hvor lang tid vil det ta å bygge hver enkelt stasjon?

- Det er stor variasjon fra stasjon til stasjon hvor omfattende byggearbeid som skal gjennomføres. De fleste omstignings – og knutepunktene vil ta mange uker og måneder med byggetid, mens Metrobussprosjektet har beregnet en gjennomsnittlig byggetid for hver stasjon på fire uker, forteller Fiksdal.

Adresseavisen mener:  Uholdbar konflikt om bussene

Kommentar: Viktige saker kan ikke behandles på denne måten

foto
To av stasjonene som blir ferdig bygd i 2018 ligger ved Portalen på Solsiden. Arbeidet er i gang med stasjonen på nordsiden av Dyre Halses gate. Den andre stasjonen skal bygges på den andre siden av veien. Foto: Terje Svaan
foto
- Trafikantene kommer til å merke at det bygges infrastruktur for tre metrobusslinjer. Bilister og busspassasjerer må finne seg i treg trafikk forbi stedene det graves, sier prosjektleder Terje Fiksdal i Statens vegvesen. Foto: Terje Svaan
foto
Kai-Arne Riersen, leder Infrastruktur Metrobuss Trondheim. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen