Vil rive gamle trehus for å bygge universitet

foto