- Det kan være at en del tenker: «Jeg kan like godt la meg smitte». Jeg ser ikke bort fra det

foto