Mistenker smitte i inventar eller overflater

foto