- Det er vanskelig å finne noe formildende i denne saken

foto