Kjører 16 timer med buss på ett døgn for å demonstrere

foto