Får meldinger om at soldater Norge har trent opp, oppsøkes og henrettes av Taliban

foto